Наставак акције контроле правних и физичких лица

Након извршене инспекцијске контроле на подручјима Неума,  Мостара, Сарајева и Источног Сарајева, инспектори Службе за послове са странцима су провели инспекцијску контролу правних и физичких лица који пружају услуге смјештаја страним држављанима и на подручју Бања Луке и Бихаћа.

Контрола је проведена  на основу прикупљених оперативних сазнања Службе за послове са странцима да се одређени број правних и физичких лица који пружају услуге смјештаја страним држављанима на подручју Бања Луке и Бихаћа,  а који се оглашавају путем онлине севиса „Боокинг.цом“ и „Триваго“, не придржава законских одредби у вези посједовања, овјере и вођења књиге страних гостију, те благовремене пријаве и ођаве странаца.

Контрола је извршена у више од 230 објеката у којима се пружају услуге смјештаја страним држављанима.

Утврђене су бројне неправилности и непоштовање имиграционих прописа Босне и Херцеговине те је уручен 51 позив ради предузимања мјера из надлежности Службе и уклањања уочених неправилности од стране физичких и правних лица који пружају услуге смјештаја. Значајан број контролисаних објеката нису регистровани за пружање услуга смјештаја, те Служба предузима мјере из своје надлежности, а утврђене неправилности које се односе на надлежност других органа,  Служба ће прослиједити за то надлежним инспекцијским органима.

Служба за послове са странцима позива  правна и физичка лица која пружају услуге смјештаја страним држављанима да се јаве у надлежни теренски центар Службе ради информисања о свим законским обавезама које се односе на пријаву и ођаву странаца и вођење прописаних евиденција у складу са Законом о странцима.

Comments are closed.