Опсежна акција на територији Неума

Инспектори Службе за послове са странцима су 24.08.2017 године провели опсежну инспекцијску контролу правних и физичких лица који пружају услуге смјештаја страним држављанима, те контролу боравка и рада странаца на подручју Неума.

Контрола је проведена  на основу прикупљених оперативних сазнања Службе за послове са странцима да се одређени број правних и физичких лица који пружају услуге смјештаја страним држављанима на подручју опћине Неум, не придржава законских одредби у вези посједовања, овјере и вођења књиге страних гостију, благовремене пријаве и ођаве странаца, као и на основу сазнања да у одређеним објектима раде страни држављани, супротно законским одредбама којима се регулише рад странаца у БиХ.

Током ове плански изведене акције, која је истовремено обављена на више локација у Опћини Неум, извршена је контрола 160  правних и физичких лица који пружају услуге смјештаја страним држављанима.

Утврђене су бројне неправилности и непоштовање имиграционих прописа Босне и Херцеговине, те  су издата 33 прекршајна налога и уручено више од 40 позива ради предузимања мјера из надлежности Службе и уклањања уочених неправилности од стране физичких и правних лица који пружају услуге смјештаја.

Акција Службе за послове са странцима ће се наставити данас на подручју града Мостара, а у нередном периоду и на другим подручјима БиХ гђе према прикупљеним сазнањима постоји повећан број страних држављана  у циљу контроле испуњења законских обавеза пружаоца услуге смјештаја, те утврђивања легалности боравка и рада страних држављана.

Служба за послове са странцима позива  правна и физичка лица која пружају услуге смјештаја страним држављанима да се јаве у надлежни теренски центар Службе ради информисања о свим законским обавезама које се односе на пријаву и ођаву странаца и вођење прописаних евиденција у складу са Законом о странцима.

Comments are closed.