Завршена опсежна акција “Некретнина”

Служба за послове са странцима, на ширем подручју Босне и Херцеговине, провела је акцију кодног назива „Некретнина“, којом је извршена контрола правних лица чији су оснивачи или одговорна лица, страни држављани из земаља Кувајта, УАЕ, Катара, Сирије, Либије, Саудијске Арабије, Русије и Украјине, а који у свом власништву посједују некретнине у БиХ.

Разлог за провођење акције јесу оперативне информације о постојању правних лица у власништву страних држављана која се фиктивно региструју у БиХ, искључиво са намјером стицања власништва на некретнинама, затим куповине некретнина ради даљњег издавања страним туристима, избјегавајући законске обавезе у погледу вођења евиденције страних гостију и пријављивања странаца, те боравку таквих странаца у БиХ, супротно законским одредбама, што има негативне импликације по сигурносни и економски систем БиХ.

Контролом је обухваћено 691 правно лице  чији су власници или оснивачи држављани Кувајта, Либије, Катара, Саудијске Арабије, Сирије, УАЕ, Русије и Украјине те 16 туристичких насеља у власништву правних лица чији су оснивачи страни држављани.

Извршеним провјерама је утврђено да 192 правна субјекта егзистира и послује на пријављеној адреси, у којима страни држављани имају регулисан привремени боравак.

Укупно 499 правних лица није пронађено или се није могло утврдити да ли егзистирају на пријављеним адресама. С обзиром да не постоје истакнути називи правних лица, нити адекватни простори, односно исти су регистровани на непостојећим адресама, напуштеним објектима, приватним кућама и становима без могућности приступа, а њихови власници и овлаштена лица бораве изван БиХ,  евидентно је да иста не послују на пријављеним адресама фирми. У власништву контролисаних  правних лица се налази више од 600 стамбених и пословних објеката, те посједују 1768 ЗК извадака на име фирме.

Провјерама боравишног статуса страних држављана у контролисаним правним субјектима је утврђено да је 158 страних држављана, оснивача или суоснивача боравило у БиХ по основу визног или безвизног режима, без регулисања боравишног статуса у БиХ, 113 страних држављана, оснивача или суоснивача у контролисаним правним субјектима нису евидентирана да су уопште улазила у БиХ, 6 страних држављана, оснивача или суоснивача у контролисаним правним субјектима су прекршила имиграционе прописе по питању дужине боравка изван БиХ у току одобреног боравка, док је у 58 правних субјеката који не егзистирају на пријављеним адресама, утврђено да су странци остварили право на привремени боравак у БиХ по основу издате радне дозволе, те се ради о злоупотреби истог.

За све стране држављане који су прекршили миграционе прописе у БиХ, биће предузете законом предвиђене мјере отказа безвизног или привременог боравка, односно мјере протјеривања.

Приликом извршених контрола, Служба је дошла до одређених података из надлежности других органа. Индикативно је да оснивачки улог правних лица који су били предмет контроле, најчешће износи 2.000 КМ, а утврђеним чињеницама од стране инспектора за странце, фирме су власници некретнина вриједности више стотина хиљада марака. Стога је нејасно на који начин су се стекле некретнине толике вриједности и на који начин су вршене трансакције новца. Такође, постоје индиције  о одређеним злоупотребама  нотарских уговора о стварном власништву између страних држављана, као стварних власника и држављана БиХ који за рачун страних држављана купују некретнине,  чиме је БиХ као држава оштећена по питању наплате такси, пореза и других даџбина.

С обзиром да је приликом припрема за планирање ових активности успостављен и утврђен начин сарадње са пореским органима и Агенцијом за истраге и заштиту, све утврђене чињенице и неправилности које се односе на надлежност других органа, Служба ће доставити надлежним пореским и полицијским органима, ради  предузимања мјера и радњи из њихових надлежности.

Служба за послове са странцима нарочито истиче да у БиХ постоји значајан број контролисаних правних лица која послују у складу са законом и запошљавају завидан број држављана БиХ. Служба ће, кроз ефикасно рјешавање боравишног статуса страних држављана и других питања из своје надлежности, наставити давати свој допринос и  подршку у раду,  правних субјеката, значајних инвеститора у БиХ.

Служба за послове са странцима ће и у наредном периоду наставити континуирано предузимати активности контроле правних субјеката чији су оснивачи странци, те предузимати предвиђене мјере из своје надлежности, а прикупљене информације о непоштивању законских прописа из надлежности других агенција, достављати надлежним агенцијама и са истим правовремено размјењивати информације, те ако се укаже потреба, заједнички предузимати одређене активности.

Comments are closed.