Opsežna akcija na teritoriji NeumaOpsežna akcija na teritoriji NeumaОпсежна акција на територији Неума

Inspektori Službe za poslove sa strancima su 24.08.2017 godine proveli opsežnu inspekcijsku kontrolu pravnih i fizičkih lica koji pružaju usluge smještaja stranim državljanima, te kontrolu boravka i rada stranaca na području Neuma.

Kontrola je provedena  na osnovu prikupljenih operativnih saznanja Službe za poslove sa strancima da se određeni broj pravnih i fizičkih lica koji pružaju usluge smještaja stranim državljanima na području općine Neum, ne pridržava zakonskih odredbi u vezi posjedovanja, ovjere i vođenja knjige stranih gostiju, blagovremene prijave i odjave stranaca, kao i na osnovu saznanja da u određenim objektima rade strani državljani, suprotno zakonskim odredbama kojima se reguliše rad stranaca u BiH.

Tokom ove planski izvedene akcije, koja je istovremeno obavljena na više lokacija u Općini Neum, izvršena je kontrola 160  pravnih i fizičkih lica koji pružaju usluge smještaja stranim državljanima.

Utvrđene su brojne nepravilnosti i nepoštovanje imigracionih propisa Bosne i Hercegovine, te  su izdata 33 prekršajna naloga i uručeno više od 40 poziva radi preduzimanja mjera iz nadležnosti Službe i uklanjanja uočenih nepravilnosti od strane fizičkih i pravnih lica koji pružaju usluge smještaja.

Akcija Službe za poslove sa strancima će se nastaviti danas na području grada Mostara, a u nerednom periodu i na drugim područjima BiH gdje prema prikupljenim saznanjima postoji povećan broj stranih državljana  u cilju kontrole ispunjenja zakonskih obaveza pružaoca usluge smještaja, te utvrđivanja legalnosti boravka i rada stranih državljana.

Služba za poslove sa strancima poziva  pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja stranim državljanima da se jave u nadležni terenski centar Službe radi informisanja o svim zakonskim obavezama koje se odnose na prijavu i odjavu stranaca i vođenje propisanih evidencija u skladu sa Zakonom o strancima.

Comments are closed.

Inspektori Službe za poslove sa strancima su 24.08.2017 godine proveli opsežnu inspekcijsku kontrolu pravnih i fizičkih lica koji pružaju usluge smještaja stranim državljanima, te kontrolu boravka i rada stranaca na području Neuma.

Kontrola je provedena  na osnovu prikupljenih operativnih saznanja Službe za poslove sa strancima da se određeni broj pravnih i fizičkih lica koji pružaju usluge smještaja stranim državljanima na području općine Neum, ne pridržava zakonskih odredbi u vezi posjedovanja, ovjere i vođenja knjige stranih gostiju, blagovremene prijave i odjave stranaca, kao i na osnovu saznanja da u određenim objektima rade strani državljani, suprotno zakonskim odredbama kojima se reguliše rad stranaca u BiH.

Tokom ove planski izvedene akcije, koja je istovremeno obavljena na više lokacija u Općini Neum, izvršena je kontrola 160  pravnih i fizičkih lica koji pružaju usluge smještaja stranim državljanima.

Utvrđene su brojne nepravilnosti i nepoštovanje imigracionih propisa Bosne i Hercegovine, te  su izdata 33 prekršajna naloga i uručeno više od 40 poziva radi preduzimanja mjera iz nadležnosti Službe i uklanjanja uočenih nepravilnosti od strane fizičkih i pravnih lica koji pružaju usluge smještaja.

Akcija Službe za poslove sa strancima će se nastaviti danas na području grada Mostara, a u nerednom periodu i na drugim područjima BiH gdje prema prikupljenim saznanjima postoji povećan broj stranih državljana  u cilju kontrole ispunjenja zakonskih obaveza pružaoca usluge smještaja, te utvrđivanja legalnosti boravka i rada stranih državljana.

Služba za poslove sa strancima poziva  pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja stranim državljanima da se jave u nadležni terenski centar Službe radi informisanja o svim zakonskim obavezama koje se odnose na prijavu i odjavu stranaca i vođenje propisanih evidencija u skladu sa Zakonom o strancima.

Comments are closed.

Инспектори Службе за послове са странцима су 24.08.2017 године провели опсежну инспекцијску контролу правних и физичких лица који пружају услуге смјештаја страним држављанима, те контролу боравка и рада странаца на подручју Неума.

Контрола је проведена  на основу прикупљених оперативних сазнања Службе за послове са странцима да се одређени број правних и физичких лица који пружају услуге смјештаја страним држављанима на подручју опћине Неум, не придржава законских одредби у вези посједовања, овјере и вођења књиге страних гостију, благовремене пријаве и ођаве странаца, као и на основу сазнања да у одређеним објектима раде страни држављани, супротно законским одредбама којима се регулише рад странаца у БиХ.

Током ове плански изведене акције, која је истовремено обављена на више локација у Опћини Неум, извршена је контрола 160  правних и физичких лица који пружају услуге смјештаја страним држављанима.

Утврђене су бројне неправилности и непоштовање имиграционих прописа Босне и Херцеговине, те  су издата 33 прекршајна налога и уручено више од 40 позива ради предузимања мјера из надлежности Службе и уклањања уочених неправилности од стране физичких и правних лица који пружају услуге смјештаја.

Акција Службе за послове са странцима ће се наставити данас на подручју града Мостара, а у нередном периоду и на другим подручјима БиХ гђе према прикупљеним сазнањима постоји повећан број страних држављана  у циљу контроле испуњења законских обавеза пружаоца услуге смјештаја, те утврђивања легалности боравка и рада страних држављана.

Служба за послове са странцима позива  правна и физичка лица која пружају услуге смјештаја страним држављанима да се јаве у надлежни теренски центар Службе ради информисања о свим законским обавезама које се односе на пријаву и ођаву странаца и вођење прописаних евиденција у складу са Законом о странцима.

Comments are closed.