Povećan broj ilegalnih migranata u BiHPovećan broj ilegalnih migranata u BiH

Služba za poslove sa strancima je u poslednja tri dana stavila pod nadzor u imigracioni centar 40 stranih državljana koji su prekršili imigracione propise Bosne i Hercegovine.

Ilegalnim migrantima je doneseno rješenje o protjerivanju, te će isti biti deportovani u zemlje iz koje su došli u BiH, po osnovu sporazuma o readmisiji ili u njihove matične zemlje.

Riječ je o migrantima iz zemalja visokog migracionog rizika, koji u pojedinačnim slučajevima i manjim grupama, nastoje koristiti teritoriju BiH kao tranzitno područje na putu prema zemljama EU. Radi se državljanima Alžira, Libije, Pakistana, Maroka, odnosno državljanima Turske i Albanije koji zloupotrebljavaju bezvizni režim sa BiH, nastojeći da nakon legalnog ulaska u BiH, ilegalno nastave putovanje ka zemljama zapadne Evrope.

Ilegalni migranti su pronađeni na području mjesne nadležnosti terenskih centara Trebinje, Doboj, Ljubuški i Bihać.

Služba preduzima sve neophodne mjere i radnje u cilju njihovog udaljenja sa teritorije BiH i vraćanja u njihove matične zemlje ili zemlje iz kojih su ilegalno ušli na teritoriju Bosne i Hercegovine u skladu sa Sporazumom o readmisiji.

U prvih devet mjeseci 2017. godine u BiH  je otkriveno ukupno 605 ilegalnih migranata koji su nakon provedenog postupka od strane Službe za poslove sa strancima, stavljeni pod nadzor ili su direktno vraćeni u zemlju iz koje su ušli u BiH.  Za isti period prošle godine, pod nadzor je stavljeno 173 lica što predstavlja povećanje broja ilegalnih migranata od 350 odsto.  Riječ je o državljanima Pakistana, Avganistana, Alžira, Maroka, Turske, Albanije, građanima Kosova i dr.

Povećan je broj državljana Turske, Albanije i građana Kosova, vraćenih po osnovu sporazuma o readmisiji iz Republike Hrvatske  za koje je utvrđeno da su ilegalno iz Bosne i Hercegovine prešli u Hrvatsku. U saradnji sa Graničnom policijom BiH, nadležnim organima Republike Hrvatske i efikasnom provedbom sporazuma o readmisiji, spriječeno je njihovo nastojanje da se domognu zamalja Zapadne evrope.

Služba za poslove sa strancima je u prva tri kvartala 2017. godine direktno vratila u zemlje porijekla 302 ilegalna migranta, za što su sredstva obezbjeđena na osnovu projekta „Prevencija ilegalnih migracija u Bosni i Hercegovini i regionu i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“, finansiran od strane Vlada Švajcarske.

Iako BiH nije izložena masovnom migracionom prilivu, u zemljama regije boravi veliki broj migranata zaustavljen na balkanskoj ruti, koji nastoje pronaći alternativne rute kretanja prema zemljama EU, što uključuje i tranzit preko teritorije BiH. Služba za poslove sa strancima, uz pomoć drugih agencija za provođenje zakona, kontroliše migracije u Bosni i Hercegovini i uspješno se nosi sa svim izazovima povećanog priliva ilegalnih migranata u Bosni i Hercegovini.

Comments are closed.

Služba za poslove sa strancima je u poslednja tri dana stavila pod nadzor u imigracioni centar 40 stranih državljana koji su prekršili imigracione propise Bosne i Hercegovine.

Ilegalnim migrantima je doneseno rješenje o protjerivanju, te će isti biti deportovani u zemlje iz koje su došli u BiH, po osnovu sporazuma o readmisiji ili u njihove matične zemlje.

Riječ je o migrantima iz zemalja visokog migracionog rizika, koji u pojedinačnim slučajevima i manjim grupama, nastoje koristiti teritoriju BiH kao tranzitno područje na putu prema zemljama EU. Radi se državljanima Alžira, Libije, Pakistana, Maroka, odnosno državljanima Turske i Albanije koji zloupotrebljavaju bezvizni režim sa BiH, nastojeći da nakon legalnog ulaska u BiH, ilegalno nastave putovanje ka zemljama zapadne Evrope.

Ilegalni migranti su pronađeni na području mjesne nadležnosti terenskih centara Trebinje, Doboj, Ljubuški i Bihać.

Služba preduzima sve neophodne mjere i radnje u cilju njihovog udaljenja sa teritorije BiH i vraćanja u njihove matične zemlje ili zemlje iz kojih su ilegalno ušli na teritoriju Bosne i Hercegovine u skladu sa Sporazumom o readmisiji.

U prvih devet mjeseci 2017. godine u BiH  je otkriveno ukupno 605 ilegalnih migranata koji su nakon provedenog postupka od strane Službe za poslove sa strancima, stavljeni pod nadzor ili su direktno vraćeni u zemlju iz koje su ušli u BiH.  Za isti period prošle godine, pod nadzor je stavljeno 173 lica što predstavlja povećanje broja ilegalnih migranata od 350 odsto.  Riječ je o državljanima Pakistana, Avganistana, Alžira, Maroka, Turske, Albanije, građanima Kosova i dr.

Povećan je broj državljana Turske, Albanije i građana Kosova, vraćenih po osnovu sporazuma o readmisiji iz Republike Hrvatske  za koje je utvrđeno da su ilegalno iz Bosne i Hercegovine prešli u Hrvatsku. U saradnji sa Graničnom policijom BiH, nadležnim organima Republike Hrvatske i efikasnom provedbom sporazuma o readmisiji, spriječeno je njihovo nastojanje da se domognu zamalja Zapadne evrope.

Služba za poslove sa strancima je u prva tri kvartala 2017. godine direktno vratila u zemlje porijekla 302 ilegalna migranta, za što su sredstva obezbjeđena na osnovu projekta „Prevencija ilegalnih migracija u Bosni i Hercegovini i regionu i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“, finansiran od strane Vlada Švajcarske.

Iako BiH nije izložena masovnom migracionom prilivu, u zemljama regije boravi veliki broj migranata zaustavljen na balkanskoj ruti, koji nastoje pronaći alternativne rute kretanja prema zemljama EU, što uključuje i tranzit preko teritorije BiH. Služba za poslove sa strancima, uz pomoć drugih agencija za provođenje zakona, kontroliše migracije u Bosni i Hercegovini i uspješno se nosi sa svim izazovima povećanog priliva ilegalnih migranata u Bosni i Hercegovini.

Comments are closed.