Protjeran državljanin Crne GoreProtjeran državljanin Crne GoreProtjeran državljanin Crne GoreПротјеран држављанин Црне Горе

Provodeći pojačane operativne mjere kontrole kretanja i boravka stranaca na području BiH, Služba za poslove sa strancima je dana 21.12.2015. godine izrekla mjeru protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka u BiH na period od 3 godine državljaninu Crne Gore F.B. (rođen 1970. godine), koji je proglašen prijetnjom nacionalnoj sigurnosti BiH.

Crnogorski državljanin lociran je od strane inspektora za strance na području Sarajeva te je u cilju osiguranja izvršenja mjere protjerivanja te ograničenja kretanja zbog prijetnje nacionalnoj sigurnosti BiH, smješten pod nadzor u Imigracioni centar.

Isti je u Bosni I Hercogovini do sada boravio na osnovu odobrenja privremenog boravka po osnovu bračne zajednice sa državljankom BiH, a Služba je odmah po prikupljanju podataka o njegovim aktivnostima koje mogu narušiti sigurnost naše zemlje, istog procesuirala te se preduzimaju dalje mjere u cilju njegovog udaljenja iz BiH.

Služba za poslove sa strancima će i u narednom periodu nastaviti provoditi pojačane kontrole kretanja i boravka stranaca u BiH te svojim djelovanjem davati puni doprinos sigurnosti BiH.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.

Provodeći pojačane operativne mjere kontrole kretanja i boravka stranaca na području BiH, Služba za poslove sa strancima je dana 21.12.2015. godine izrekla mjeru protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka u BiH na period od 3 godine državljaninu Crne Gore F.B. (rođen 1970. godine), koji je proglašen prijetnjom nacionalnoj sigurnosti BiH.

Crnogorski državljanin lociran je od strane inspektora za strance na području Sarajeva te je u cilju osiguranja izvršenja mjere protjerivanja te ograničenja kretanja zbog prijetnje nacionalnoj sigurnosti BiH, smješten pod nadzor u Imigracioni centar.

Isti je u Bosni I Hercogovini do sada boravio na osnovu odobrenja privremenog boravka po osnovu bračne zajednice sa državljankom BiH, a Služba je odmah po prikupljanju podataka o njegovim aktivnostima koje mogu narušiti sigurnost naše zemlje, istog procesuirala te se preduzimaju dalje mjere u cilju njegovog udaljenja iz BiH.

Služba za poslove sa strancima će i u narednom periodu nastaviti provoditi pojačane kontrole kretanja i boravka stranaca u BiH te svojim djelovanjem davati puni doprinos sigurnosti BiH.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.

Provodeći pojačane operativne mjere kontrole kretanja i boravka stranaca na području BiH, Služba za poslove sa strancima je dana 21.12.2015. godine izrekla mjeru protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka u BiH na period od 3 godine državljaninu Crne Gore F.B. (rođen 1970. godine), koji je proglašen prijetnjom nacionalnoj sigurnosti BiH.

Crnogorski državljanin lociran je od strane inspektora za strance na području Sarajeva te je u cilju osiguranja izvršenja mjere protjerivanja te ograničenja kretanja zbog prijetnje nacionalnoj sigurnosti BiH, smješten pod nadzor u Imigracioni centar.

Isti je u Bosni I Hercogovini do sada boravio na osnovu odobrenja privremenog boravka po osnovu bračne zajednice sa državljankom BiH, a Služba je odmah po prikupljanju podataka o njegovim aktivnostima koje mogu narušiti sigurnost naše zemlje, istog procesuirala te se preduzimaju dalje mjere u cilju njegovog udaljenja iz BiH.

Služba za poslove sa strancima će i u narednom periodu nastaviti provoditi pojačane kontrole kretanja i boravka stranaca u BiH te svojim djelovanjem davati puni doprinos sigurnosti BiH.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.

Проводећи појачане оперативне мјере контроле кретања и боравка странаца на подручју БиХ, Служба за послове са странцима је дана 21.12.2015. године изрекла мјеру протјеривања са забраном уласка и боравка у БиХ на период од 3 године држављанину Црне Горе Ф.Б. (рођен 1970. године), који је проглашен пријетњом националној сигурности БиХ.

Црногорски држављанин лоциран је од стране инспектора за странце на подручју Сарајева те је у циљу осигурања извршења мјере протјеривања те ограничења кретања због пријетње националној сигурности БиХ, смјештен под надзор у Имиграциони центар.

Исти је у Босни И Херцоговини до сада боравио на основу одобрења привременог боравка по основу брачне заједнице са држављанком БиХ, а Служба је одмах по прикупљању података о његовим активностима које могу нарушити сигурност наше земље, истог процесуирала те се предузимају даље мјере у циљу његовог удаљења из БиХ.

Служба за послове са странцима ће и у наредном периоду наставити проводити појачане контроле кретања и боравка странаца у БиХ те својим дјеловањем давати пуни допринос сигурности БиХ.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.