Zamjenik ravnatelja

Mirsad Buzar je na poziciju zamjenika ravnatelja Službe za poslove sa strancima imenovan Odlukom Vijeća ministara BiH od 12. svibnja 2017. godine.

Na ovu poziciju imenovan je sa mjesta šefa Odsjeka za operativno-obavještajnu potporu u Službi za poslove sa strancima, koje je obnašao od 2008. godine. Kao viši stručni suradnik za poslove operativnog rada i planiranja radio je u Službi za poslove sa strancima od 2007. do 2008. godine, te na registraciji tražitelja azila u Sektoru za azil Ministarstva sigurnosti BiH u razdoblju 2005-2007. godine. Na poslovima kontrole kretanja i boravka stranaca radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo kao inspektor-stručni suradnik od 2001. do 2005. godine.

Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Sarajevu a postdiplomski studij „Međunarodna bezbjednost i diplomatija“ završio je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sveučilišta u Sarajevu.

Tijekom profesionalne karijere prisustvovao je brojnim konferencijama, seminarima i okruglim stolovima iz različitih oblasti te završio niz specijalističkih edukacija u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH, OSCE-a, US Department of Justice, US Department of State-Bureau of Diplomatic Security, IOM-a, UNHCR-a, UN-а i drugih. Pored navedenog, bio je član više radnih grupa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zaduženih za izradu strateških dokumenata.