Dokumenti u izradi

Pregled realizovanja aktivnosti iz Programa rada za 2017. godinu

U skladu sa Odlukom o godiĆĄnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvjeĆĄtavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („SluĆŸbeni glasnik BiH“, br. 94/14), kao i Uputstvu o načinu pripreme godiĆĄnjeg programa rada i izvjeĆĄtaja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“SluĆŸbeni glasnik BiH”, br. 45/15), SluĆŸba za poslove sa strancima objavljuje Nacrt „GodiĆĄnjeg izvjeĆĄtaja o radu SluĆŸbe za poslove sa strancima za 2017. godinu“.

Svi zainteresirani građani, pravne osobe i partnerske institucije mogu svojim prijedlozima i komentarima dati doprinos izradi ơto kvalitetnijeg Srednjoročnog plana.

Proces javnih konsultacija otvoren je od 1.3. do 19.3. 2018. godine, a VaĆĄe prijedloge, komentare i sugestije moĆŸete slati na e-mail planiranje@sps.gov.ba.

Nacrt izvjeĆĄtaja moĆŸete preuzeti ovdje


Srednjoročni plan 2018-2020

U skladu sa Odlukom o srednjoročnom planiranju, praćenju i izvjeĆĄtavanju u institucijama BiH, SluĆŸba za poslove sa strancima objavljuje Nacrt Srednjoročnog plana SluĆŸbe za poslove sa strancima 2018-2020.

Svi zainteresirani građani, pravne osobe i partnerske institucije mogu svojim prijedlozima i komentarima dati doprinos izradi ơto kvalitetnijeg Srednjoročnog plana.

Proces javnih konsultacija otvoren je od 2.6. do 1.9. 2017. godine, a VaĆĄe prijedloge, komentare i sugestije moĆŸete slati na e-mail planiranje@sps.gov.ba.

Nacrt Srednjoročnog plana moĆŸete preuzeti ovdje


Nacrt programa rada SluĆŸbe

U skladu sa Odlukom o godiĆĄnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvjeĆĄtavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („SluĆŸbeni glasnik BiH“, br. 94/14), kao i Uputstvu o načinu pripreme godiĆĄnjeg programa rada i izvjeĆĄtaja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“SluĆŸbeni glasnik BiH”, br. 45/15),, SluĆŸba za poslove sa strancima objavljuje Nacrt „GodiĆĄnjeg programa rada SluĆŸbe za poslove sa strancima za 2018. Godinu“.

Svi zainteresirani građani, pravne osobe i partnerske institucije mogu svojim prijedlozima i komentarima dati doprinos izradi ơto kvalitetnijeg Srednjoročnog plana.

Proces javnih konsultacija otvoren je od 15.10. do 15.11.2017. godine, a VaĆĄe prijedloge, komentare i sugestije moĆŸete slati na e-mail planiranje@sps.gov.ba.

Nacrt Godisnjeg programa rada SluĆŸbe za poslove sa strancima za 2018. godinu moĆŸete preuzeti  ovdje