VIZIJA Služba za poslove sa strancima

je organ uprave koji efikasno i ekonomično djeluje sa ciljem uspostavljanja efikasnog sistema kontrole migracijskih tokova na teritoriji Bosne i Hercegovine..

MISIJA Službe za poslove sa strancima

je provođenje efektivne i efikasne kontrole kretanja i boravka stranih državljana, prihvat, nadzor/smještaj i udaljenje neregulasnih stranih državljana, pri tome doprinoseći bezbjedonosnom sistemu BiH u kome će se građani osjećati sigurno.

NADLEŽNOSTI Službe za poslove sa strancima

su inspekcijki nadzor i kontrola kretanja i boravka stranaca, vođenje upravnih postupaka u cilju rješavanja zahtjeva za odobrenje boravka strancima, stavljanje stranaca koji ilegalno borave u BiH pod nadzor, deportovanje/vraćanje stranaca kojima je donijeto pravosnažno rješenje o udaljenju. .

DOBRODOŠLI Služba za poslove sa strancima

Elektronski obrasci

Potrebni dokumenti

Najčešća pitanja

Ulazak u BiH

Boravak u BiH

Terenski centri

Uvodna riječ direktora

Poštovani posjetioci,

želim vam dobrodošlicu na zvaničnu internet prezentaciju Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, na kojima možete pronaći niz korisnih informacija, kako za državljane Bosne i Hercegovine, tako i za strance.

Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine uspostavljena je 2006. godine. Njena osnovna funkcija je upravljanje migracijama na prostoru BiH, a od izuzetnog je značaja za borbu protiv organiziranog kriminala, krijumčarenja, ilegalnih imigracija i trgovine ljudima, koji su do sada uzimani kao glavni pokazatelji spremnosti BiH za ukidanje viznog režima.

Slobodan Ujić

Terenski centri