Recent Posts by Ramiz ŠIKALO

55 STRANIH DRŽAVLJANA UDALJENO SA TERITORIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Služba za poslove sa strancima je nakon provedenog postupka readmisije, udaljila 55 stranih državljana koji su ilegalno boravili na teritoriji Bosne i Hercegovine. Za 26 lica od kojih su 21 državljanin Turske, tri državljani Albanije, te dva lica građani Kosova, a koja su bila stavljena pod nadzor Služba je vršila dobrovoljni povratak.

Nakon što...
Read more

Recent Comments by Ramiz ŠIKALO

    No comments by Ramiz ŠIKALO yet.