Vijesti

POSJETA POLICIJSKOG ATAŠEA KRALJEVINE NORVEŠKE

Policijski ataše sa sjedištem u Zagrebu Geke Vissers sa saradnicima, posjetila je Službu za poslove sa strancima i tom prilikom je razgovarala sa zamjenikom direktora Mirsadom Buzarom. Ataše Geke Vissers je akreditovana za Bosnu i Hercegovinu na pitanjima trgovine ljudima i ilegalnih migracija. S obzirom na to da je ovo njena prva posjeta Službi za poslove sa...
Read more

U protekla tri mjeseca iz Bosne i Hercegovine udaljeno 250 stranih državljana

U protekla tri mjeseca Služba provodi pojačane aktivnosti na udaljenju stranih državljana koji su ilegalno boravili na teritoriji Bosne i Hercegovine. Na osnovu obaveza koje proističu iz odredbi Sporazuma o readmisiji između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, Služba za poslove sa strancima je vratila u Republiku Srbiju ukupno osam lica među kojim...

Read more

Izmještanje migranata pronađenih u napuštenim objektima na području Velike Kladuše, Cazina i grada Bihaća u privremeni prihvatni centar Lipa

U jutarnjim satima, Služba za poslove sa strancima je preduzela operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području Velike Kladuše, Cazina i grada Bihaća u cilju izmještanja migranata iz napuštenih objekata u privremeni prihvatni centar Lipa. 

Inspektori Službe za poslove sa strancima izvršili su kontrolu kretanja i...

Read more

Izmještanje migranata sa lokacije „Hipodroma“ u privremene prihvatne centre

U jutarnjim satima, Služba za poslove sa strancima je preduzela operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području Velike Kladuše i izmještanje migranata sa lokacije “Hipodrom” u privremene prihvatne centre za smještaj migranata. 

Inspektori Službe za poslove sa strancima  izvršili su kontrolu kretanja i boravka migranata na...

Read more

Javni poziv

Javni poziv za angažovanje vanjskih saradnika za pružanje prevodilačkih usluga u Službi za poslove sa strancima po osnovu ugovora o djelu možete preuzeti ovdje....
Read more

Izmještanje migranata pronađenih u napuštenim objektima na području grada Bihaća u privremeni prihvatni centar Lipa

U jutarnjim satima Služba za poslove sa strancima preduzela je operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području grada Bihaća i izmještanje migranata iz napuštenih objekata na lokaciji Mirne sedre u naselju Bakšaiš i lokaciji Tehnopeka u naselju Jezero Privilica, u privremeni prihvatni centar Lipa. 

Inspektori Službe...

Read more

Izmještanje migranata pronađenih u napuštenim objektima na području grada Bihaća u privremeni prihvatni centar Lipa

U jutarnjim satima Služba za poslove sa strancima preduzela je operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području grada Bihaća i izmještanje migranata iz napuštenih objekata u naselju Kamenica  u privremeni prihvatni centar Lipa. 

Inspektori Službe za poslove sa strancima su uz asistenciju MUP-a USK-a, PS Bihać,...

Read more

Služba za poslove sa strancima izrekla mjeru protjerivanja državljaninu Iraka koji se dovodi u vezu sa međunarodnim krijumčarenjem ljudi

Inspektori Službe za poslove sa strancima u saradnji sa Obavještajno bezbjedonosnom agencijom duži vremenski period preduzimaju mjere i radnje na pronalasku lica za kojeg se raspolaže informacijama da je uključeno u kriminalne aktivnosti u vezi sa međunarodnim krijumčarenjem ljudi.

S tim u vezi,  dana 25.08.2021. godine, na području Kantona Sarajevo,...

Read more

Izmještanje migranata pronađenih u napuštenim objektima na području grada Bihaća u privremeni prihvatni centar Lipa

U jutarnjim satima Služba za poslove sa strancima preduzela je operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području grada Bihaća i izmještanje migranata iz napuštenih objekta sa lokacije Kombiteksa  u privremeni prihvatni centar Lipa. 

Inspektori Službe za poslove sa strancima su uz asistenciju MUP-a USK-a, PS Bihać,...

Read more

Državljanin Iraka, jedan od glavnih organizatora lanca krijumčarenja ljudima deportovan iz BiH u Njemačku

Nakon što je Služba za poslove sa strancima u prethodnom periodu pronašla i izrekla mjeru protjerivanja za lice S.J. državljanin Iraka, isto je iz BiH u poslijepodnevnim časovima, dana 14.07.2021 godine, protjerano i deportovano u SR Njemačku. Radi se o jednom od glavnih organizatora lanca krijumčarenja ljudima na cjelokupnoj zapadno-balkanskoj ruti od Turske...

Read more

Iz objekta Krajina metala u Bihaću izmještena 253 migranta

U jutarnjim satima Služba za poslove sa strancima preduzela je operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području grada Bihaća i izmještanje migranata iz objekta Krajina metala  u privremeni prihvatni centar Lipa. 

Inspektori Službe za poslove sa strancima su uz asistenciju MUP-a USK-a, izvršili kontrolu pomenutog objekta...

Read more