Obavještenje o posebnom režimu rada sa strankama

Obavještavamo vas da je Služba za poslove sa strancima u skladu sa preporukama Savjeta ministara, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Instituta za javno zdravstvo RS, Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH preduzela određene preventivne mjere i radnje u cilju sprečavanja, minimiziranja širenja virusa COVID-19 kao i zaštite zaposlenih i stranaka koji dolaze u službene prostorije Službe za poslove sa strancima i to kako slijedi:
• Rad sa strankama u Terenskim centrima se ograničava na najmanju moguću mjeru i vršiće se u periodu od 10,00 do 12,00h.
• Zahtjevi za ovjeru pozivnog pisma se zaprimaju i rješavaju se samo u izuzetnim slučajevima
• Zaprimanje zahtjeva stranaka se sprovodi u ograničenom režimu samo u opravdanim situacijama
• U situacijama opravdane spriječenosti za podnošenje zahtjeva u propisanim rokovima, o navedenim činjenicama je potrebno obavijestiti nadležni terenski centar putem službene e-mail adrese
• Naljepnice odobrenja boravka se neće izdavati osim u slučaju kada stranka predoči dokaz o posebnim opravdanim razlozima za izdavanje istog (putovanje, ostvarivanje drugih prava)
• Lica kojima je isteklo pravo bezviznog, viznog ili odobrenog boravka u BiH, a nisu na vrijeme napustila zemlju, potrebno je da kontaktiraju nadležni terenski centar sa eventualnim dokazom o opravdanosti njihovog kašnjenja o čemu će se cijeniti u svakom pojedinačnom slučaju

Sve stranke koje dolaze u prostorije Službe za poslove sa strancima dužne su nositi zaštitnu masku, podvrgnuti se zaštitnim mjerama i kontroli, te samo uz odobrenje ovlaštenog lica dozvoljen je ulazak u službene prostorije Službe za poslove sa strancima

Službene adrese nadležnih terenskih centara i kontakt telefoni za sve informacije se nalaze ovdje

Comments are closed.