SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA NASTAVILA USPJEŠNO REALIZOVATI PRISILNA UDALJENJA ILEGALNIH MIGRANATA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 13.09.2022. godine Služba za poslove sa strancima izvršila je postupak prisilnog udaljenja dva državljanina Maroka, koji su nezakonito boravili u Bosni i Hecegovini. Predmetna lica su prije udaljenja bila smještena pod nadzor u Imigracioni centar Službe, a prisilno udaljenje realizovano je komercijalnim letom sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Službenici obezbjeđenja i pratnje Službe za poslove sa strancima predmetna lica će pratiti do Maroka, gdje će biti predati nadležnim organima.

Služba za poslove sa strancima je u prethodnom periodu, jačajuči svoje kapacitete, organizovala obuku za službenike obezbjeđenja i pratnje iz oblasti provođenja prisilnog udaljenja, kako uz podršku FRONTEX-a, tako i uz podršku Joint Coordination Platform (JCP), te je prisilno udaljenje provedeno u skladu sa EU standardima i procedurama.

Predmetna lica su prije smještaja pod nadzor u Imigracioni centar narušavala sigurnosnu situaciju u BiH, prekršajima iz oblasti javnog reda i mira, dok je jedno lice bilo presuđeno za krivično djelo ubistva u pokušaju i izdržalo kaznu zatvora.

Služba će u narednom periodu nastaviti sprovoditi prisilna udaljenja ilegalnih migranata iz Bosne i Hercegovine, odlučno se suprostavljati sigurnosnim izazovima i prijetnjama i davati puni doprinos sigurnosti BiH.

Comments are closed.