Tag Archives: eStranac

Poziv na koriĆĄtenje sistema eStranac

SluĆŸba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine podsjeća sva pravna i fizička lica, koja pruĆŸaju usluge smjeĆĄtaja strancima u BiH, da su prema odredbama Zakona o strancima BiH duĆŸni izvrĆĄiti prijavu boravka stranaca SluĆŸbi za poslove sa strancima. Zakon istovremeno propisuje i sankcije za neprovođenje ove obaveze, kako za pruĆŸaoce usluga smjeĆĄtaja,...

Read more

PuĆĄten u rad sistem eStranac.ba

U prostorijama SluĆŸbe za poslove sa strancima danas je puĆĄten u rad Sistem za online registraciju boravka stranaca u Bosni i Hercegovini "e-Stranac". Ovaj sistem namjenjen je za koriĆĄtenje svim pravnim i fizičkim osobama u Bosni i Hercegovini koje pruĆŸaju usluge smjeĆĄtaja strancima koji borave u BiH.

Svoju zakonsku obavezu, zahvaljujući novoupostavljenom...

Read more