Zamjenik direktora

nizamIzet Nizam

Datum i mjesto rođenja: 26.03.1963. godine, Bosanska Dubica

Bračno stanje: Oženjen, otac dvoje djece

Školovanje: Osnovnu školu završio u Bosanskoj Dubici, a Srednju elektrotehničku školu u Sarajevu. Diplomirao na Fakultetu sigurnosti u Zagrebu, a zvanje magistra stekao 2009. godine na Fakultetu političkih nauka u Univerziteta u Sarajevu.

Profesionalna karijera: U dosadašnjoj profesionalnoj karijeri obavljao je dužnost stručnog saradnika u Kabinetu ministra unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog Kantona, te funkciju inspektora za međunarodnu saradnju u Graničnoj policiji BiH.