VISION The Service for Foreigners’ Affairs

is an administrative body responsible for efficient and cost-effective management over the system for control of migratory movements on the territory of Bosnia and Herzegovina.

VIZIJA Služba za poslove sa strancima

je organ uprave koji efikasno i ekonomično djeluje sa ciljem uspostavljanja efikasnog sistema kontrole migracijskih tokova na teritoriji Bosne i Hercegovine..

ВИЗИЈА Служба за послове са странцима

је орган управе који ефикасно и економично дјелује са циљем успостављања ефективног система контроле миграционих токова на територији БиХ

VIZIJA Služba za poslove sa strancima

je organ uprave koji efikasno i ekonomično djeluje sa ciljem uspostavljanja efikasnog sistema kontrole migracijskih tokova na teritoriji Bosne i Hercegovine..

MISSION The Service for Foreigners’ Affairs

is to conduct an effective and efficient control over the movement and stay of foreign nationals. Aiming to contribute to the general security situation and safety of citizens, it is also tasked for the admission, surveillance, accommodation, and expulsion of foreign nationals with illegal stay.

SPS Služba za poslove sa strancima

Naša osnovna funkcija je upravljanje migracijama na prostoru BiH, a od izuzetnog je značaja za borbu protiv organiziranog kriminala, krijumčarenja, ilegalnih imigracija i trgovine ljudima.

МИСИЈА Службе за послове са странцима

је провођење ефикасне и ефективне контроле кретања и боравка странаца, прихват, надзор, смјештај и удаљење нерегуларних страних држављана при томе доприносећи безбједносном систему биХ у коме же се грађани осјећати сигурно.

MISIJA Službe za poslove sa strancima

je provođenje efektivne i efikasne kontrole kretanja i boravka stranih državljana, prihvat, nadzor/smještaj i udaljenje neregulasnih stranih državljana, pri tome doprinoseći bezbjedonosnom sistemu BiH u kome će se građani osjećati sigurno.

COMPETENCIES The Service for Foreigners’ Affairs

is responsible for inspection, supervision and control over the movement and stay of foreign nationals. It is the authority for administrative procedures pertaining to: the requests of foreign nationals for approval of residence; the measures of surveillance over the foreigners with illegal stay in BiH; as well as the deportation/admission of persons imposed a measure of expulsion.

SPS Služba za poslove sa strancima

Naša osnovna funkcija je upravljanje migracijama na prostoru BiH, a od izuzetnog je značaja za borbu protiv organiziranog kriminala, krijumčarenja, ilegalnih imigracija i trgovine ljudima.

НАДЛЕЖНОСТ Службе за послове са странцима
NADLEŽNOSTI Službe za poslove sa strancima

su inspekcijki nadzor i kontrola kretanja i boravka stranaca, vođenje upravnih postupaka u cilju rješavanja zahtjeva za odobrenje boravka strancima, stavljanje stranaca koji ilegalno borave u BiH pod nadzor, deportovanje/vraćanje stranaca kojima je donijeto pravosnažno rješenje o udaljenju. .

DOBRODOŠLI Služba za poslove sa strancima
DOBRODOŠLI Služba za poslove sa strancima
Welcome THE SERVICE FOR FOREIGNERS’ AFFAIRS
Добродошли СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СА СТРАНЦИМА

Elektronski obrasci

Potrebni dokumenti

Najčešća pitanja

Ulazak u BiH

Boravak u BiH

Terenski centri

Uvodna riječ direktora

Poštovani posjetioci,

Dobro došli na zvaničnu internet prezentaciju Službe za poslove sa strancima na kojoj možete pronaći osnovne informacije o instituciji, njenim nadležnostima i organizacionoj strukturi te ulozi koju ima u bezbjednosnom sistemu BiH kroz upravljanje legalnim i nelegalnim migracijama, borbi protiv organizovanog kriminala, krijumčarenja i trgovine ljudima.

Kroz odgovoran pristup, a u cilju blagovremenog informisanja i razvijanja transarentnog odnosa s javnošću, na prezentaciji su Vam dostupne informacije o našim planovima i realizovanim aktivnostima, saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima, sprovedenim javnim nabavkama, statističkim izvještajima i pokazateljima kao i svim informacijama koje su relevantne kako za strance tako i za BH državljane, kroz odgovore na najčešća pitanja, precizna uputstva i publikacije, elektronske obrasce i spiskove potrebne dokumentacije koja je potrebna za nesmetan i legalan boravak u BiH.

Žarko LAKETA

Terenski centri