Tenderi i pozivi

2023.

Javni poziv za prodaju vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda možete preuzeti ovdje.


Dopunu javnog poziva za prodaju vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda možete preuzeti ovdje.


2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje tehničkog pregleda i registracije motornih vozila možete preuzeti ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za usluge pranja automobila možete preuzeti na sljedećem linku.


2021.

Javni poziv za prodaju vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda možete preuzeti ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje tehničkog pregleda i registracije motornih vozila možete preuzeti ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za usluge pranja automobila možete preuzeti na sljedećem linku.


Poziv za dostavljanje ponuda za usluge sekundane zdravstvene zaštite za korisnike Imigracionog centra možete preuzeti na sljedećem linku.


Poziv za dostavljanje ponuda za labaratorijske usluge možete preuzeti na sljedećem linku.


Poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja u BiH možete preuzeti na sljedećem linku.


Poziv za dostavljanje ponuda za usluge primarne zdravstvene zaštite možete preuzeti na sljedećem linku.


Poziv za dostavljanje ponuda za usluge tehničkog pregleda automobila možete preuzeti na sljedećem linku.


Poziv za dostavljanje ponuda za usluge pranja automobila možete preuzeti na sljedećem linku.


Poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja u BiH možete preuzeti na sljedećem linku.


Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje tehničkog pregleda i registracije motornih vozila možete preuzeti ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za usluge pranja vozila po lokacijama možete preuzeti na sljedećem linku.


Poziv za dostavljanje ponuda za usluge pranja vozila po lokacijama možete preuzeti na sljedećem linku.


Poziv za dostavljanje ponuda za usluge primarne zdravstvene zaštite u 2019. za korisnike Imigracionog centra možete preuzeti ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za usluge primarne zdravstvene zaštite u 2018. za korisnike Imigracionog centra možete preuzeti ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda i tendersku dokumentaciju za kupovinu vozila možete preuzeti ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za usluge primarne zdravstvene zaštite u 2017. za korisnike Imigracionog centra možete preuzeti ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za za usluge sekunarne zdravstvene zaštite u za korisnike Imigracionog centra možete preuzeti ovdje.


Poziv za dostavljanje ponuda za vršenje tehničkog pregleda i registracije motornih vozila možete preuzeti ovdje.