Vijesti

AMBASADOR LIBIJE U BiH POSJETIO SLUĆœBU

Direktor SluĆŸbe za poslove sa strancima Slobodan Ujić primio je u posjetu Ahmed Mohamed Ahmed Benghala, ambasador drĆŸave Libije u Bosni i Hercegovini . Direktor Ujić zaĆŸelio je dobrodoĆĄlicu amabasadoru i uspjeĆĄan rad u njegovoj diplomatskoj misiji u BiH, te ga upoznao sa zakonskim nadleĆŸnostima SluĆŸbe i aktuelnim stanjem migracija u Bosni i Hercegovini.
Ambasador...

Read more

IzvrĆĄena kontrola lica u privremenom prihvatnom centru BlaĆŸuj

Na osnovu operativnih saznanja da se radi o licima koja se mogu dovesti u vezu sa krijumčarenjem migranata  i nelegalnom posjedu oruĆŸja i drugih nedozvoljenih sredstava, dana 07.10.2022. godine, Inspektori SluĆŸbe za poslove sa strancima su u saradnji sa pripadnicima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, izvrĆĄili kontrolu lica i objekata koji se koriste...

Read more

SLUĆœBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA NASTAVILA USPJEĆ NO REALIZOVATI PRISILNA UDALJENJA ILEGALNIH MIGRANATA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 13.09.2022. godine SluĆŸba za poslove sa strancima izvrĆĄila je postupak prisilnog udaljenja dva drĆŸavljanina Maroka, koji su nezakonito boravili u Bosni i Hecegovini. Predmetna lica su prije udaljenja bila smjeĆĄtena pod nadzor u Imigracioni centar SluĆŸbe, a prisilno udaljenje realizovano je komercijalnim letom sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo. SluĆŸbenici obezbjeđenja i pratnje SluĆŸbe...

Read more

AtaĆĄe za sigurnost pri Ambasadi SAD u BiH Nicholas Pietrowicz u nastupnoj posjeti SluĆŸbi za poslove sa strancima

Nicholas Pietrowicz, novoimenovani AtaĆĄe za bezbjednost ambasade Sjedinjenih Američkih DrĆŸava, u Bosni i Hercegovini posjetio je SluĆŸbu za poslove sa strancima.

Direktor SluĆŸbe Slobodan Ujić i zamjenik direktora Mirsad Buzar su upoznali predstavnike Ambasade SAD u BiH sa radom i nadleĆŸnostima SluĆŸbe za poslove sa strancima kao i izazovima sa kojima se SluĆŸba za poslove sa...

Read more

ObavjeĆĄtenje o promjeni i prenumerisanju naziva ulice

ObavjeĆĄtavamo vas da je doĆĄlo do prenumerisanja odnosno izmjene naziva ulice na adresi na kojoj je smjeĆĄtena uprava SluĆŸbe za poslove sa strancima i Terenski centar Sarajevo.

DosadaĆĄnja adresa, odnosno naziv ulice za upravu SluĆŸbe za poslove sa strancima bila je: Braće Mulića broj 38, a sada je prenumerisano u:...

Read more

Posjeta delegacije Crne Gore

Delegacija Crne Gore, predvođena Radovanom Popovićem, generalnim direktorom Direktorata za upravne poslove, drĆŸavljanstvo i strance, te Stanicom Popović direktoricom Direktorata za konzularne poslove Ministarstva inostranih poslova  Crne Gore, posjetila je dana 25.07.2022. godine SluĆŸbu za poslove sa strancima.

Mirsad Buzar, zamjenik direktora SluĆŸbe za poslove sa strancima upoznao je goste sa aktuelnom migrantskom situacijom u Bosni...

Read more

SluĆŸbi za poslove sa strancima dodjeljeno priznanje „srebreni znak policije“

Dana 07.07.2022. godine u prostorijama ambasade Republike Slovenije u Sarajevu, direktoru SluĆŸbe za poslove sa strancima, Slobodanu Ujiću, ambasador Republike Slovenije, Nj. Eksc. Damijan Sedar, u ime MUP-a Republike Slovenije, uručio je priznanje „srebreni znak policije“. Ovom događaju prisustvovali su Zvone Ćœigon, zamjenik ambasadora, MatjaĆŸ Ć inkovec, policijski ataĆĄe, Mirsad Buzar, zamjenik direktora SluĆŸbe...

Read more

SASTANAK ZAMJENIKA DIREKTORA I POMOĆNIKA DIREKTORA SLUĆœBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA SA POLICIJSKIM ATAĆ EOM AMBASADE R. AUSTRIJE

Zamjenik direktora SluĆŸbe za poslove sa strancima Mirsad Buzar i pomoćnik direktora Grenko Arapović, primili su u posjetu policijskog ataĆĄea u Ambasadi R.Austrije Karlheinz Gortana i Aly Staubmana iz Odjela za međunarodnu saradnju Ministarstva unutraĆĄnjih poslova R.Austrije.
Tokom sastanka je razgovarano o aktuelnoj situaciji po...

Read more

SAOPĆ TENJE ZA JAVNOST

U jutarnjim satima, SluĆŸba za poslove sa strancima je preduzela operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području Velike KladuĆĄe u cilju njihovog izmjeĆĄtanja iz napuĆĄtenih objekata u privremeni prihvatni centar Lipa. 

Inspektori SluĆŸbe za poslove sa strancima na navedenoj lokaciji, zatekli su ukupno 80 lica u...

Read more

SAOPĆ TENJE ZA JAVNOST

ObavjeĆĄtavamo vas da su inspektori za strance SluĆŸbe za poslove sa strancima u periodu od 23.05.2022.godine do 27.05.2022.godine svakodnevno vrĆĄili  kontrolu u improvizovanim, devastiranim i napuĆĄtenim stambenim objektima na području grada Bihaća, naselja Pokoj i Zlopoljac kao i u uĆŸem dijelu grada u kojima boravi manji broj migranata. Tom prilikom je zatečeno ukupno...

Read more

SAOPĆ TENJE ZA JAVNOST

U periodu od 16.05.2022. godine do 20.05.2022. godine inspektori za strance SluĆŸbe za poslove sa strancima vrĆĄili su kontrolu u improvizovanim, devastiranim i napuĆĄtenim stambenim objektima na području grada Bihaća, lokacije Zlopoljac, Ćœegarsko polje kao i uĆŸe područje grada u kojem boravi manji broj migranata.

Tom prilikom je zatečeno ukupuno...

Read more