27 stranih državljana udaljeno sa teritorije Bosne i Hercegovine

Služba za poslove sa strancima je nakon provedenog postupka readmisije, udaljila 27 stranih državljana koji su ilegalno boravili na teritoriji Bosne i Hercegovine. Predmetnim licima, prethodno su izrečene mjere protjerivanja i stavljanja pod nadzor u Imigracioni centar.  Među udaljenima licima je 14 državljana Pakistana, sedam državljana Bangladeša, tri državljana Avganistana te tri državljana Turske.

Operativnim radom inspektora za strance utvrđeno je da su strani državljani prije dolaska na teritoriju Bosne i Hercegovine boravili u Republici Srbiji. S obzirom na navedeno, a u skladu sa odredbama Sporazuma o readmisiji, utvrđena je obaveza prihvata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, te su lica vraćena u Republiku Srbiju.

Comments are closed.