Posjeta delegacije Crne Gore

Delegacija Crne Gore, predvođena Radovanom Popovićem, generalnim direktorom Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance, te Stanicom Popović direktoricom Direktorata za konzularne poslove Ministarstva inostranih poslova  Crne Gore, posjetila je dana 25.07.2022. godine Službu za poslove sa strancima.

Mirsad Buzar, zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima upoznao je goste sa aktuelnom migrantskom situacijom u Bosni i Hercegovini i svim izazovima sa kojima se Služba za poslove sa strancima suočava u uslovima povećanog priliva migranata.

Poseban akcenat je stavljen na napređenje kapaciteta u popstupku povratka migranata u zemlje porijekla, te provođenje sporazuma o readmisiji između Bosne i Hercegovine i Pakistana.

Na sastanku su prezentovana funkcionalna rješenja Informacionog sistema za migracije – MIS kao nezaobilaznog alata u kontroli ulaska, kretanja i boravka stranaca u BiH.

U okviru dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini, delegacija Crne Gore posjetila je Imigracioni centar Službe za poslove sa strancima i  PPC Ušivak u Hadžićima.

Comments are closed.