Ambasadorka Švajcarske u posjeti Službi

Ambasadorka Švajcarske Konfederacije, Andrea Rauber Saxer i direktorica za saradnju pri Ambasadi Švajcarske u BiH, Barbara Dätwyler Scheuer,  posjetile su danas Službu za poslove sa strancima  i sastale se sa direktorom Slobodanom Ujićem i zamjenikom direktora Mirsadom Buzarom.

Direktor Ujić se posebno zahvalio Vladi Švajcarske na pomoći koju pruža Službi za poslove sa strancima i Bosni i Hercegovini. Izrazio je zadovoljstvo uspješno realizovanim zajedničkim projektom „Prevencija ilegalnih migranata u Bosni i Hercegovini i regionu i dobrovoljni povratak ilegalnih migranata“, u okviru kojeg je Vlada Švajcarske u protekle četiri i po godine nesebično pomagala proces dobrovoljnog povratka ilegalnih migranata iz BiH.

Implementacijom navedenog projekta, omogućen je dobrovoljni povratak u zemlje porijekla za 1061 ilegalnih migranata. Kroz  nabavku specijalne opreme i uniformi, te  kroz provedene obuke finansirane iz ovog  projekta, značajno su  ojačani kapaciteti Službe za poslove sa strancima i omogućena efikasnija borba protiv svih pojavnih oblika ilegalnih migracija, postupanje sa ranjivim kategorijama, te omogućen efikasniji proces povratka ilegalnih migranata u njihove matične zemlje. Organizovnajem regionalnih inicijativa, ojačana je saradnja između Bosne i Hercegovine i zemalja Jugoistočne evrope po pitanju readmisije.

U nastavku, predstavnici ambasade Švajcarske su informisani o aktuelnoj situaciji po pitanju migracija u BiH, sa posebnim osvrtom na značajno povećanje broja ilegalnih migranata.  Istaknuto je da je u prvih devet mjeseci 2017 godine, broj ilegalnih migranata u Bosni i Hercegovini povećan za blizu  350% u odnosu na isti period prošle godine. Pretežno se radi o državljanima Avganistana, Pakistana, Alžira, Libije i Turske. S druge strane,  značajan  je i porast ulaska i boravka stranaca iz zemalja bezviznog i viznog režima, kao rezultat povećanog interesa stranaca za turističku posjetu i boravak u BiH.

Na sastanku je razgovarano i o implementaciji  projekta “Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u Bosni i Hercegovini” koji finansira Vlada Švajcarske.  Nadogradnjom i integracijom podataka u sveobuhvatni informacioni sistem migracija, te uspostavljanjem sistema „On line registracija“ stranaca u pravnim i fizičkim licima koji pružaju uslugu smještaja, značajno će se povećati efikasnost Službe za poslove sa strancima u upravljanju migracijama u BiH.

Sagovornici su na kraju izrazili uvjerenje da će saradnja Službe za poslove sa strancima i Ambasade Švajcarske i dalje ostati na visokom nivou.

Comments are closed.