DIREKTOR LAKETA ODRŽAO RADNI SASTANAK SA PREDSJEDNIKOM SPOLJNOTRGOVINSKE KOMORE BiH

Direktor Službe za poslove sa strancima, Žarko Laketa sastao se danas sa predsjednikom Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, Vjekoslavom Vukovićem i tom prilikom ga upoznao sa aktivnostima i nadležnostima koje Služba sprovodi.

Razgovaralo se o načinu i procedurama dobijanja radnih dozvola, viza Bosne i Hercegovine i regulisanju radnog i boravišnog statusa, gdje je Spoljnotrgovinska komora iskazala interes za ubrzavanje procesa angažovanja stranih državljana zaposlenih u Bosni i Hecegovini.

Razmjenjena su iskustva u radu gdje je gospodin Vuković upoznat sa time da Služba za poslove sa strancima nije nadležan organ za izdavanje radnih dozvola stranim državljanima, te da su za iste odgovorni entitetski Zavodi za zapošljavanje, dok je Služba ovlaštena u postupku ovjeravanja pozivnih pisama i odobrenja privremenih boravaka u Bosni i Hercegovini.

Na kraju radnog sastanka, direktor Laketa zahvalio se gospodinu Vjekoslavu na konstruktivnom razgovoru i dogovorio buduću saradnju između Službe za poslove sa strancima i Spoljnotrgovinske komore.

Comments are closed.