IOM U SARADNJI SA SPS ORGANIZOVAO TRODNEVNU OBUKU

Direktor Službe za poslove sa strancima Žarko Laketa i zamjenica šefice Misije IOM-a, Blanche Picarello uz uvodna obraćanja, započeli su trodnevnu obuku pod nazivom „Izgradnja kapaciteta pristupa zasnovanih na zaštiti ljudskih prava u radu sa ranjivim kategorijama“, koja ima za cilj jačanje saradnje između SPS i IOM mobilnih timova u BIH usvajanjem usklađenog pristupa i referalnog mehanizma u pružanju pomoći ranjivim grupama migranata.

Comments are closed.