Izmješteni migranti iz urbanih dijelova Tuzle

U skladu sa zaključcima sastanka održanog dana 07.03.2020 godine, na kojem su prisustvovali ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić, direktor Službe za poslove sa strancima, Slobodan Ujić, premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović i gradonačelnik grada Tuzla, Jasmin Imamović, jutros u ranim jutarnjim časovima, provedena je akcija izmještanja migranata iz urbanih dijelova Tuzle.

Služba za poslove sa strancima u skladu sa svojim nadležnostima, uz asistenciju Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, izvršila je akciju izmještanja 491 migranata koji su boravili u improvizovanom šatorskom naselju u blizini autobuske i željezničke stanice u Tuzli, te će autobusima, obezbjeđenim od strane IOM-a, biti prebačeni u bivšu kasarnu Blažuj.

Inspektori Službe za poslove sa strancima u koordinaciji sa pripadnicima MUP-a Tuzlanskog kantona pokazali su izuzetno visok stepen profesionalnosti, te akcija protiče bez ijednog incidenta, posebno vodeći računa o zaštiti svih ljudskih prava migranata, naročito kada su u pitanju ranjive kategorije.

Uz asistenciju MUP-a Kantona Sarajevo, migranti će biti smješteni u bivšu kasarnu Blažuj, gdje će im biti obezbjeđena zdravstvena zaštita i drugi neophodni uslovi za njihov human boravak.

U uslovima povećanog priliva migranata, Služba za poslove sa strancima je od početka godine do danas registrovala je više od 3.500 migranata.

Comments are closed.