Izvršena kontrola lica u privremenom prihvatnom centru Blažuj

Na osnovu operativnih saznanja da se radi o licima koja se mogu dovesti u vezu sa krijumčarenjem migranata  i nelegalnom posjedu oružja i drugih nedozvoljenih sredstava, dana 07.10.2022. godine, Inspektori Službe za poslove sa strancima su u saradnji sa pripadnicima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, izvršili kontrolu lica i objekata koji se koriste u privremenom prihvatnom centru Blažuj.

Tom prilikom, Služba za poslove sa strancima je izrekla mjeru protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine za šest državljana Afganistana koji su bili smješteni u privremenom prihvatnom centru Blažuj. Predmetnim licima određena je i mjera nadzora smještanjem u Imigracioni centar, gdje će boraviti dok se ne steknu uslovi za njihovo udaljenje sa teritorije BiH.

Služba za poslove sa strancima će i u narednom periodu nastaviti sa provođenjem ovakvih aktivnosti, koje će doprinijeti unapređenju sigurnosne situacije u državi ali i bezbjednosti unutar privremenih prihvatnih centara.

Comments are closed.