Komesar Uprave policije Kantona Sarajevo u posjeti SlužbiKomesar Uprave policije Kantona Sarajevo u posjeti Službi

Mevludin Halilović, komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo posjetio je danas Službu za poslove sa strancima i tom prilikom se sastao sa direktorom Slobodanom Ujićem. Razgovarali su o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji, a vezano za povećani priliv i boravak migranata na području Kantona Sarajevo.

Direktor Službe upoznao je Komesara Halilovića sa trenutnom  situacijom povećanog priliva  migranata u BiH te je istaknuto da je predmetom rada Službe  od januara do danas bilo više od 22.000 migranata. Dodao je i da su smještajni kapaciteti za migrante na gornjoj granici popunjenosti, te da Služba za poslove sa strancima, zajedno sa drugim nadležnim  institucijama i pored otežanih okolnosti, upravlja migracijama u BiH.

Diirektor Ujić  posebno je  istakao  dobru dosadašnju saradnju Službe sa MUP-a Kantona Sarajevo, gdje je u više navrata pružana  asistencija  pripadnika policije Kantona Sarajevo prilikom preduzimanja operativnih mjera i radnji iz nadležnosti  Službe za poslove sa strancima. Dobra saradnja je rezultirala dobroj bezbjednosnoj situaciji, bezbjednosti građana i njihove imovine i malim brojem počinjenih prekršaja i krivičnih djela od strane migranata.

Na sastanku je dogovoren nastavak zajedničkog djelovanja i pružanja opetativne podrške pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo  Službi za poslove sa strancima naročito po pitanjima očuvanja javnog reda i mira i bezbjednosti na području cijelog kantona sa naglaskom na  privremeni prihvatni centar u Ušivku, te izmještanju migranata,  koji se nalaze na javnim površinama, trgovima, urbanim dijelovima grada,  u prihvatne centre.

Na kraju direktor Ujić se zahvalio Komesaru Haliloviću  i izrazio uvjerenje da će uspješna saradnja biti i dalje nastavljena.

Comments are closed.

Mevludin Halilović, komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo posjetio je danas Službu za poslove sa strancima i tom prilikom se sastao sa direktorom Slobodanom Ujićem. Razgovarali su o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji, a vezano za povećani priliv i boravak migranata na području Kantona Sarajevo.

Direktor Službe upoznao je Komesara Halilovića sa trenutnom  situacijom povećanog priliva  migranata u BiH te je istaknuto da je predmetom rada Službe  od januara do danas bilo više od 22.000 migranata. Dodao je i da su smještajni kapaciteti za migrante na gornjoj granici popunjenosti, te da Služba za poslove sa strancima, zajedno sa drugim nadležnim  institucijama i pored otežanih okolnosti, upravlja migracijama u BiH.

Diirektor Ujić  posebno je  istakao  dobru dosadašnju saradnju Službe sa MUP-a Kantona Sarajevo, gdje je u više navrata pružana  asistencija  pripadnika policije Kantona Sarajevo prilikom preduzimanja operativnih mjera i radnji iz nadležnosti  Službe za poslove sa strancima. Dobra saradnja je rezultirala dobroj bezbjednosnoj situaciji, bezbjednosti građana i njihove imovine i malim brojem počinjenih prekršaja i krivičnih djela od strane migranata.

Na sastanku je dogovoren nastavak zajedničkog djelovanja i pružanja opetativne podrške pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo  Službi za poslove sa strancima naročito po pitanjima očuvanja javnog reda i mira i bezbjednosti na području cijelog kantona sa naglaskom na  privremeni prihvatni centar u Ušivku, te izmještanju migranata,  koji se nalaze na javnim površinama, trgovima, urbanim dijelovima grada,  u prihvatne centre.

Na kraju direktor Ujić se zahvalio Komesaru Haliloviću  i izrazio uvjerenje da će uspješna saradnja biti i dalje nastavljena.

Comments are closed.