Kontrola boravišnog statusa migranata u BihaćuKontrola boravišnog statusa migranata u Bihaću

Dana 16.08.2018 godine, u sklopu kontinuiranog sprovođenja aktivnosti kontrole kretanja i boravka stranaca na području USK-a, pripadnici Službe za poslove sa strancima i policije MUP-a USK-a u zajedničkoj i koordinisanoj akciji na području  grada Bihaća, uz prisustvo predstavnika IOM-a, izvršili su kontrolu boravišnog statusa migranata smještenih na području Borića, u objektu Đački dom i na djelu otvorenih javnih površina oko ovog objekta, gdje se nalazi improvizovano šatorsko naselje u kojem su smješteni migranti.

Primarni cilj sprovođenja zajedničkih aktivnosti, predviđenih Operativnim planom, je bio kontrola i utvrđivanje boravišnog statusa migranata privremeno smještenih na ovom području, pronalazak migranata izvršilaca krivičnih djela i kršenja javnog reda i mira, te pronalazak predmeta koji mogu ugroziti bezbjednost građana na ovom području.

S tim u vezi od strane inspektora Službe za poslove sa strancima kontrolisano je ukupno 815 lica, i tom prilikom je utvrđeno da su 752 migranta, prethodno prema zakonskim propisima registrovana kod organizacionih jedinica Službe, a 56 lica koja su prethodnih dana ušli u BiH i izrazili namjeru podnošenja zahtjeva za azil, su operativno obrađeni i registrovani u Terenskom centru Bihać gdje su im uzeti biometrijski te drugi podaci neophodni za preduzimanje daljih mjera i radnji za ovu kategoriju migranata do rješavanja njihovog konačnog statusa u BiH.

 Isto tako inspektori za strance Službe i pripadnici policije su pronašli 7 migranata koji su u prethodnom periodu počinili krivična djela razbojništva, i učestalog kršenja JRM, te su zbog toga procesuirani, jer su uveliko ugrožavali bezbjednost građana na ovom području.

Nakon pronalaska i privođenja ove grupe migranata, inspektori Službe za poslove sa strancima su u prostorijama TC Bihać, sproveli odgovarajuće provjere njihovog boravišnog statusa i utvrdili da su ova lica boravila u BiH suprotno zakonskim propisima.

Zbog svega gore navedenog donesena su rješenja i izrečene mjere protjerivanja za 5 lica državljana Libije ,Avganistana i Pakistana sa periodom zabrane ulaska od tri godine u BiH, te su stavljani pod nadzor u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu, kako bi se izvršilo njihovo udaljenje iz Bosne i Hercegovine. Dva lica, državljani Alžira i Avganistana zbog izvršenja krivičnih djela predata su u dalju nadležnost Tužilaštvu USK-a.

 Pripadnici Službe za poslove sa strancima i policije MUP USK-a će i u narednom periodu, svako iz svoje nadležnosti, sprovoditi zajedničke i koordinirane aktivnosti na području USK-a u cilju efikasnijeg rješavanja ove problematike i davanja doprinosa zaštite bezbjednosti građana na ovom području, gdje se imperativno nameće hitno riješavanje smještajnih kapaciteta u vidu privremenih prihvatnih centara na ovom području.

Comments are closed.

Dana 16.08.2018 godine, u sklopu kontinuiranog sprovođenja aktivnosti kontrole kretanja i boravka stranaca na području USK-a, pripadnici Službe za poslove sa strancima i policije MUP-a USK-a u zajedničkoj i koordinisanoj akciji na području  grada Bihaća, uz prisustvo predstavnika IOM-a, izvršili su kontrolu boravišnog statusa migranata smještenih na području Borića, u objektu Đački dom i na djelu otvorenih javnih površina oko ovog objekta, gdje se nalazi improvizovano šatorsko naselje u kojem su smješteni migranti.

Primarni cilj sprovođenja zajedničkih aktivnosti, predviđenih Operativnim planom, je bio kontrola i utvrđivanje boravišnog statusa migranata privremeno smještenih na ovom području, pronalazak migranata izvršilaca krivičnih djela i kršenja javnog reda i mira, te pronalazak predmeta koji mogu ugroziti bezbjednost građana na ovom području.

S tim u vezi od strane inspektora Službe za poslove sa strancima kontrolisano je ukupno 815 lica, i tom prilikom je utvrđeno da su 752 migranta, prethodno prema zakonskim propisima registrovana kod organizacionih jedinica Službe, a 56 lica koja su prethodnih dana ušli u BiH i izrazili namjeru podnošenja zahtjeva za azil, su operativno obrađeni i registrovani u Terenskom centru Bihać gdje su im uzeti biometrijski te drugi podaci neophodni za preduzimanje daljih mjera i radnji za ovu kategoriju migranata do rješavanja njihovog konačnog statusa u BiH.

 Isto tako inspektori za strance Službe i pripadnici policije su pronašli 7 migranata koji su u prethodnom periodu počinili krivična djela razbojništva, i učestalog kršenja JRM, te su zbog toga procesuirani, jer su uveliko ugrožavali bezbjednost građana na ovom području.

Nakon pronalaska i privođenja ove grupe migranata, inspektori Službe za poslove sa strancima su u prostorijama TC Bihać, sproveli odgovarajuće provjere njihovog boravišnog statusa i utvrdili da su ova lica boravila u BiH suprotno zakonskim propisima.

Zbog svega gore navedenog donesena su rješenja i izrečene mjere protjerivanja za 5 lica državljana Libije ,Avganistana i Pakistana sa periodom zabrane ulaska od tri godine u BiH, te su stavljani pod nadzor u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu, kako bi se izvršilo njihovo udaljenje iz Bosne i Hercegovine. Dva lica, državljani Alžira i Avganistana zbog izvršenja krivičnih djela predata su u dalju nadležnost Tužilaštvu USK-a.

 Pripadnici Službe za poslove sa strancima i policije MUP USK-a će i u narednom periodu, svako iz svoje nadležnosti, sprovoditi zajedničke i koordinirane aktivnosti na području USK-a u cilju efikasnijeg rješavanja ove problematike i davanja doprinosa zaštite bezbjednosti građana na ovom području, gdje se imperativno nameće hitno riješavanje smještajnih kapaciteta u vidu privremenih prihvatnih centara na ovom području.

Comments are closed.