Migranti iz Bihaća smješteni u azilantski centarMigranti iz Bihaća smješteni u azilantski centar

Služba za poslove sa strancima u skladu sa svojim nadležnostima, uz asistenciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko Sanskog Kantona i Kantona Sarajevo, sprovela je određene aktivnosti usmjerene na prevoz migranata sa područja Unsko Sanskog Kantona u objekat Azilantskog centra u Delijašu, kojim upravlja Ministarstvo sigurnosti BiH.

Riječ je o 93 migranta koji su boravili u parkovima i zelenim površinama u urbanom dijelu Bihaća, te su autobusima,  koje je obezbjedilo Ministarstvo sigurnosti BiH prebačeni u Azilantski centar Delijaš u Trnovu. Navedene aktivnosti su  protekle bez ijednog incidenta, posebno vodeći računa o zaštiti svih ljudskih prava migranata, naročito kada su u pitanju ranjive kategorije.

U Azilatskom centru i pored nedovoljnih kapaciteta, migrantima će biti obezbjeđen adekvatan smještaj, potrebna zdravstvena zaštita,  te drugi neophodni uslovi za human boravak do rješavanja njihovog statusa u BiH po podnesenom zahtjevu za međunarodnu zaštitu – azil. Ovim aktivnostima smanjiće se pritisak na područje Bihaća koje je u proteklom periodu najviše pogođeno povećanim prilivom migranata.

Predmetom rada Službe za poslove sa strancima, od početka godine do danas,  bilo je više od 8930 migranata. Služba za poslove sa strancima vrši registraciju migranata, uzima  njihove biometrijske podatke, svakodnevno prikuplja operativna saznanja i informacije o mjestima ilegalnog prelaska granice, njihovog kretanja kroz BiH i postojanju elemenata krijumčarenja migranata, te razmjenom informacija sa drugim agencijama za provođenje zakona daje svoj doprinos ukupnoj bezbjednosti u BiH.

Comments are closed.

Služba za poslove sa strancima u skladu sa svojim nadležnostima, uz asistenciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko Sanskog Kantona i Kantona Sarajevo, sprovela je određene aktivnosti usmjerene na prevoz migranata sa područja Unsko Sanskog Kantona u objekat Azilantskog centra u Delijašu, kojim upravlja Ministarstvo sigurnosti BiH.

Riječ je o 93 migranta koji su boravili u parkovima i zelenim površinama u urbanom dijelu Bihaća, te su autobusima, koje je obezbjedilo Ministarstvo sigurnosti BiH prebačeni u Azilantski centar Delijaš u Trnovu. Navedene aktivnosti su  protekle bez ijednog incidenta, posebno vodeći računa o zaštiti svih ljudskih prava migranata, naročito kada su u pitanju ranjive kategorije.

U Azilatskom centru i pored nedovoljnih kapaciteta, migrantima će biti obezbjeđen adekvatan smještaj, potrebna zdravstvena zaštita, te drugi neophodni uslovi za human boravak do rješavanja njihovog statusa u BiH po podnesenom zahtjevu za međunarodnu zaštitu – azil. Ovim aktivnostima smanjiće se pritisak na područje Bihaća koje je u proteklom periodu najviše pogođeno povećanim prilivom migranata.

Predmetom rada Službe za poslove sa strancima, od početka godine do danas,  bilo je više od 8930 migranata. Služba za poslove sa strancima vrši registraciju migranata, uzima  njihove biometrijske podatke, svakodnevno prikuplja operativna saznanja i informacije o mjestima ilegalnog prelaska granice, njihovog kretanja kroz BiH i postojanju elemenata krijumčarenja migranata, te razmjenom informacija sa drugim agencijama za provođenje zakona daje svoj doprinos ukupnoj bezbjednosti u BiH.

Comments are closed.