Nastavak zajedničkih aktivnosti SPS i MUP-a USKNastavak zajedničkih aktivnosti SPS i MUP-a USK

U nastavku sprovođenja zajedničkih aktivnosti, dana 17.07.2018. godine u prostorijama MUP-a USK-a održan je zajednički sastanak pripadnika Sektora uniformisane policije MUP-a USK-a sa pripadnicima Službe za poslove sa strancima i tom prilikom je dogovoreno sprovođenje odgovarajućih zajedničkih operativnih aktivnosti na području grada Bihaća s ciljem pronalaska ilegalnih migranata, sklonih činjenju krivičnih djela i narušavanju javnog reda i mira.

S tim u vezi su istog dana pripadnici policije MUP-a USK-a i Službe za poslove sa strancima u zajedničkoj i koordiniranoj akciji na području grada Bihaća pronašli 6 ilegalnih migranata, državljana Iraka, Libije, Maroka i Rusije, koji su u prethodnom periodu počinili krivična djela razbojništva, teške krađe i napad na ovlaštena službena lica prilikom obavljanja službenih aktivnosti, te su zbog toga procesuirani jer su ugrožavali bezbjednost građana na ovom području.Nakon lociranja ove grupe ilegalnih migranata, inspektori za strance su u prostorijama TC Bihać, sproveli odgovarajuće mjere i radnje, te im je Služba za poslove sa strancima izrekla mjere protjerivanja. Navedena lica su stavljena pod nadzor u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu, kako bi se izvršilo njihovo udaljenje iz Bosne i Hercegovine.

U sklopu ovih aktivnosti, predstavnici IOM-a i Službe za poslove sa strancima su uz prisustvo pripadnika policije MUP-a USK i prevodilaca upoznali migrante smještene u nedovršenom objektu Penzionerskog doma sa potrebom da se isti isele iz ovog objekta, jer isti nema ni minimalne uslove za smještaj ove kategorije migranata. Nakon toga je 250 migranata dobrovoljno napustilo objekat Penzionerskog doma i prešlo u objekat Đačkog doma, gdje im je od strane nadležnih organizacija obezbjeđena hrana i drugi minimalni uslovi neophodni za njihov boravak na ovom području.

Služba za poslove sa strancima će i u narednom periodu, koordiniranim aktivnostima, zajedno sa pripadnicima MUP-a USK-a sprovoditi aktivnosti u cilju efikasnijeg rješavanja ove problematike i davanja doprinosa sigurnosti građana.

Comments are closed.

U nastavku sprovođenja zajedničkih aktivnosti, dana 17.07.2018. godine u prostorijama MUP-a USK-a održan je zajednički sastanak pripadnika Sektora uniformisane policije MUP-a USK-a sa pripadnicima Službe za poslove sa strancima i tom prilikom je dogovoreno sprovođenje odgovarajućih zajedničkih operativnih aktivnosti na području grada Bihaća s ciljem pronalaska ilegalnih migranata, sklonih činjenju krivičnih djela i narušavanju javnog reda i mira.

S tim u vezi su istog dana pripadnici policije MUP-a USK-a i Službe za poslove sa strancima u zajedničkoj i koordiniranoj akciji na području grada Bihaća pronašli 6 ilegalnih migranata, državljana Iraka, Libije, Maroka i Rusije, koji su u prethodnom periodu počinili krivična djela razbojništva, teške krađe i napad na ovlaštena službena lica prilikom obavljanja službenih aktivnosti, te su zbog toga procesuirani jer su ugrožavali bezbjednost građana na ovom području.

Nakon lociranja ove grupe ilegalnih migranata, inspektori za strance su u prostorijama TC Bihać, sproveli odgovarajuće mjere i radnje, te im je Služba za poslove sa strancima izrekla mjere protjerivanja. Navedena lica su stavljena pod nadzor u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu, kako bi se izvršilo njihovo udaljenje iz Bosne i Hercegovine.

U sklopu ovih aktivnosti, predstavnici IOM-a i Službe za poslove sa strancima su uz prisustvo pripadnika policije MUP-a USK i prevodilaca upoznali migrante smještene u nedovršenom objektu Penzionerskog doma sa potrebom da se isti isele iz ovog objekta, jer isti nema ni minimalne uslove za smještaj ove kategorije migranata. Nakon toga je 250 migranata dobrovoljno napustilo objekat Penzionerskog doma i prešlo u objekat Đačkog doma, gdje im je od strane nadležnih organizacija obezbjeđena hrana i drugi minimalni uslovi neophodni za njihov boravak na ovom području.

Služba za poslove sa strancima će i u narednom periodu, koordiniranim aktivnostima, zajedno sa pripadnicima MUP-a USK-a sprovoditi aktivnosti u cilju efikasnijeg rješavanja ove problematike i davanja doprinosa sigurnosti građana.

Comments are closed.