Nastupna posjeta direktrora SIPA-e Službi za poslove sa strancima

Novoimenovani direktor Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, Darko Ćulum, posjetio je danas (19.08.2020) Službu za poslove sa strancima. Tom prilikom direktor Službe za poslove sa strancima, Slobodan Ujić, upoznao je gospodina Ćuluma sa trenutnom  situacijom povećanog priliva  migranata u BiH te je istakao da je predmetom rada Službe  u 2020. godini bilo više od 10.000 migranata.

Sagovornici su se složili da je pitanje povećanog priliva ilegalnih migranata jedno od ključnih bezbjednosnih izazova za Bosnu i Hercegovinu, te da je potrebno zajedničko djelovanje svih agencija za provođenje zakona kako bi se BiH uspješno nosila sa ovim pitanjem.

Na sastanku je istaknuta dobra dosadašnja saradnja između Službe za poslove sa strancima i Agencije za istrage i zaštitu BiH.  Agencija za istrage i zaštitu je ostvarila značajne rezultate u borbi protiv krijumčarenja migranata, ali i svih drugih oblika kriminaliteta. Direktor Službe, Slobodan Ujić naglasio je da Služba za poslove sa strancima prikuplja operativne informacija koje proslijeđuje nadležnim agencijama za sprovođenje Zakona, a posebno kada je u pitanju razmjena informacija u vezi sa krijumčarenjem, trgovinom ljudima i borbom protiv terorizma čime Služba daje značajan doprinos bezbjednosti Bosne i Hercegovine.

U proteklom periodu, Služba za poslove sa strancima je identifikovala 20 migranata za koje je utvrđeno da mogu predstavljati prijetnju javnom poretku i bezbjednosti Bosne i Hercegovine te je navedena lica u saradnji sa Agencijom za istrage i zaštitu i Obavještajno bezbjednosnom agencijom uspješno locirala i stavila pod nadzor u Imigracioni centar.

Direktor Službe za poslove sa strancima, Slobodan Ujić zahvalio se gospodunu Ćulumu na posjeti Službi za poslove sa strancima, čestitao mu na izboru za direktora i izrazio uvjerenje da će dobra saradnja Službe za poslove sa strancima i Agencije za istrage i zaštitu, njegovim izborom  za novog direktora biti podignuta  na još viši  nivo.

Comments are closed.