Obavještenje o promjeni i prenumerisanju naziva ulice

Obavještavamo vas da je došlo do prenumerisanja odnosno izmjene naziva ulice na adresi na kojoj je smještena uprava Službe za poslove sa strancima i Terenski centar Sarajevo.

Dosadašnja adresa, odnosno naziv ulice za upravu Službe za poslove sa strancima bila je: Braće Mulića broj 38, a sada je prenumerisano u: A transverzala-Michael Schumacher, broj 10.

Dosadašnja adresa, odnosno naziv ulice za Terenski centar Sarajevo bila je: Braće Mulića broj 36, a sada je prenumerisano u: A transverzala-Michael Schumacher, broj 8.

Comments are closed.