Obilježavanje 18. decembra – Međunarodnog dana migranataObilježavanje 18. decembra – Međunarodnog dana migranata

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine se i ove godine pridružilo se vladinim i nevladinim organizacija širom svijeta u obilježavanju 18. decembra – Međunarodnog dana migranata.

Migracijski izazovi koje su obilježili 2017. godinu su pokazali opredjeljenost Bosne i Hercegovine za zaštitom ljudskih prava izbjeglica i migranata bez obzira na njihov status, dajući primarni značaj zaštiti djece bez pratnje i djece odvojene od svojih porodica. Štiteći prava osoba u kretanju, Bosna i Hercegovina ima obvezu zaštiti svoj sistem migracija i boriti se protiv krijumčarenja i trgovine ljudima.

Iako je tzv. „Balkanska ruta“ zatvorena podaci u tekućoj godini pokazuju povećanje svih indikatora koji ukazuju na nezakonitu migraciju i otvaranje novih ruta, što zahtjeva saradnju svih relevantnih organizacija u cilju efikasnog upravljanja granicom, sprječavanja nezakonitih migracija i primjene međunarodnog prava na polju ljudskih prava i međunarodnog izbjegličkog prava.

Istovremeno, Bosna i Hercegovina je prepoznala vezu između migracija i razvoja i promoviše zakonite migracije kao model koji može doprinijeti razvoju kako države prijema tako i države porijekla. Različiti aspekti međunarodne migracije, uključujući sigurnosne, humanitarne, razvojne, one koji se odnose na ljudska prava i mnoge druge aspekte, migracije predstavljaju okvir i izazov ne samo za buduću saradnju svih nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini nego i okvir za regionalnu i širu međunarodnu saradnju.

Obilježavajući dan migranata ne smijemo zaboraviti ni građane Bosne i Hercegovine koji su napustivši državu našli svoj dom u inostranstvu i imaju odgovornosti, obveze kao i prava u državi prijema.

Dan migranata je važna prilika da osvijetlimo probleme s kojima se suočavaju migranti i institucije u nastojanju da odgovore na najbolji mogući način aktualnim migracijskim izazovima poštujući ljudska prava svih migranata.

Opća skupština Ujedinjenih naroda 2000. godine proglasila je 18. decembar Međunarodnim danom migranata. Na taj dan je 1990. godine usvojena Konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji.

Comments are closed.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine se i ove godine pridružilo se vladinim i nevladinim organizacija širom svijeta u obilježavanju 18. decembra – Međunarodnog dana migranata.

Migracijski izazovi koje su obilježili 2017. godinu su pokazali opredjeljenost Bosne i Hercegovine za zaštitom ljudskih prava izbjeglica i migranata bez obzira na njihov status, dajući primarni značaj zaštiti djece bez pratnje i djece odvojene od svojih porodica. Štiteći prava osoba u kretanju, Bosna i Hercegovina ima obvezu zaštiti svoj sistem migracija i boriti se protiv krijumčarenja i trgovine ljudima.

Iako je tzv. „Balkanska ruta“ zatvorena podaci u tekućoj godini pokazuju povećanje svih indikatora koji ukazuju na nezakonitu migraciju i otvaranje novih ruta, što zahtjeva saradnju svih relevantnih organizacija u cilju efikasnog upravljanja granicom, sprječavanja nezakonitih migracija i primjene međunarodnog prava na polju ljudskih prava i međunarodnog izbjegličkog prava.

Istovremeno, Bosna i Hercegovina je prepoznala vezu između migracija i razvoja i promoviše zakonite migracije kao model koji može doprinijeti razvoju kako države prijema tako i države porijekla. Različiti aspekti međunarodne migracije, uključujući sigurnosne, humanitarne, razvojne, one koji se odnose na ljudska prava i mnoge druge aspekte, migracije predstavljaju okvir i izazov ne samo za buduću saradnju svih nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini nego i okvir za regionalnu i širu međunarodnu saradnju.

Obilježavajući dan migranata ne smijemo zaboraviti ni građane Bosne i Hercegovine koji su napustivši državu našli svoj dom u inostranstvu i imaju odgovornosti, obveze kao i prava u državi prijema.

Dan migranata je važna prilika da osvijetlimo probleme s kojima se suočavaju migranti i institucije u nastojanju da odgovore na najbolji mogući način aktualnim migracijskim izazovima poštujući ljudska prava svih migranata.

Opća skupština Ujedinjenih naroda 2000. godine proglasila je 18. decembar Međunarodnim danom migranata. Na taj dan je 1990. godine usvojena Konvencija o zaštiti prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji.

Comments are closed.