ODRŽAN SASTANAK SPS SA DELEGACIJOM EU I MEĐUNARODNIM POLICIJSKIM ATAŠEIMA AKREDITOVANIM U BIH

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Ured specijalnog predstavnika EU u BiH zajedno sa međunarodnim policijskim atašeima akreditovanim u BiH, posjetili su Službu za poslove sa strancima. Direktor Žarko Laketa pozdravio je sve prisutne i zaželio dobrodošlicu, nakon čega je predstavio članove svojih najbližih saradnika.

Nakon uvodnih riječi, predvodeći sastanak, direktor Laketa upoznao je goste sa organizacijom, aktivnostima i nadležnostima koje sprovodi Služba za poslove sa strancima kao i planovima vezane za unapređenje rada Službe. Razgovaralo se o trenutnoj migrantskoj situaciji u Bosni i Hercegovini i izazovima u radu sa kojima se Služba susreće.

Takođe, direktor Laketa uputio je prisutne o načinu povratka ilegalnih migranata u matične zemlje i napomenuo da je u poslednjem periodu Služba za poslove sa strancima napravila značajan iskorak u suprotstavljanju neregularnih migracija, te pokazala spremnost i opredjeljenost za što efikasnije upravljanje migracijskim procesima u BiH.

Sastanak je organizovala delegacija Evropske unije / Ured Specijalnog  predstavnika EU u BiH u okviru projekta 'Jačanje međupolicijske saradnje i koordinacije u BiH' u cilju direktnog upoznavanja EUD/EUSR i policijskih atašea sa nadležnostima Službe za poslove sa strancima, bezbjedonosnim prijetnjama i trendovima u oblasti migracija, a u cilju unapređenja i jačanja međupolicijske saradnje i razmjene informacija sa policijskim agencijama u BiH na međunarodnom nivou.

Comments are closed.