Održana obuka „Otkrivanje falsifikovanih dokumenata“

U okviru IPA II projekta „Regionalna podrška zaštitno-osjetljivom upravljanju migracijama u zemljama Zapadnog Balkana i Turske“ u sjedištu Granične policije BiH u Sarajevu od 2. do 6. oktobra 2017. održana je obuka „Otkrivanje falsificiranih dokumenata“. Edukatori obuke bili su pripadnici Službe za poslove sa strancima BiH i Granične policije BiH, koji su istu prošli 2016. uz nadzor trenera FRONTEX-a.

Tokom obuke korišteni su materijali i primjenjivane tehnike u skladu sa standardima EU. Obuku su podržali FRONTEX i IOM, a uspješno je završilo 16 pripadnika GPBiH i pet inspektora  SPSBiH. Od Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar polaznici su dobili certifikate. Oni će učestvovati u nastavku obuke koju će voditi predstavnici Agencije uz podršku koordinatora i trenera iz GPBiH i SPSBiH.

Cilj je da se obuče za multiplikatore iz oblasti otkrivanja falsificiranih dokumenata kako bi stečeno znanje prenijeli svim kolegama koji obavljaju poslove prve i druge linije provjera, nadzora državne granice i drugih u vezi sa sprečavanjem prekograničnog kriminala.

Obuci su prisustvovali koordinatorica Projekta Irma Sadiković iz IOM-a i IPA II specijalistica za povratak Vesna Pleša iz FRONTEX-a. Realizirana je pod nadzorom trenera iz FRONTEX-a i uz prisustvo pripadnika granične policije Albanije.

Comments are closed.