Opsežna akcija na teritoriji Neuma

Inspektori Službe za poslove sa strancima su 24.08.2017 godine proveli opsežnu inspekcijsku kontrolu pravnih i fizičkih lica koji pružaju usluge smještaja stranim državljanima, te kontrolu boravka i rada stranaca na području Neuma.

Kontrola je provedena  na osnovu prikupljenih operativnih saznanja Službe za poslove sa strancima da se određeni broj pravnih i fizičkih lica koji pružaju usluge smještaja stranim državljanima na području općine Neum, ne pridržava zakonskih odredbi u vezi posjedovanja, ovjere i vođenja knjige stranih gostiju, blagovremene prijave i odjave stranaca, kao i na osnovu saznanja da u određenim objektima rade strani državljani, suprotno zakonskim odredbama kojima se reguliše rad stranaca u BiH.

Tokom ove planski izvedene akcije, koja je istovremeno obavljena na više lokacija u Općini Neum, izvršena je kontrola 160  pravnih i fizičkih lica koji pružaju usluge smještaja stranim državljanima.

Utvrđene su brojne nepravilnosti i nepoštovanje imigracionih propisa Bosne i Hercegovine, te  su izdata 33 prekršajna naloga i uručeno više od 40 poziva radi preduzimanja mjera iz nadležnosti Službe i uklanjanja uočenih nepravilnosti od strane fizičkih i pravnih lica koji pružaju usluge smještaja.

Akcija Službe za poslove sa strancima će se nastaviti danas na području grada Mostara, a u nerednom periodu i na drugim područjima BiH gdje prema prikupljenim saznanjima postoji povećan broj stranih državljana  u cilju kontrole ispunjenja zakonskih obaveza pružaoca usluge smještaja, te utvrđivanja legalnosti boravka i rada stranih državljana.

Služba za poslove sa strancima poziva  pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja stranim državljanima da se jave u nadležni terenski centar Službe radi informisanja o svim zakonskim obavezama koje se odnose na prijavu i odjavu stranaca i vođenje propisanih evidencija u skladu sa Zakonom o strancima.

Comments are closed.