Parlamentarna komisija u posjeti SlužbiParlamentarna komisija u posjeti SlužbiParlamentarna komisija u posjeti SlužbiПарламентарна комисија у посјети Служби

Delegacija Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine BiH, na čelu sa predsjedavajućim komisije Borislavom Bojićem, posjetila je danas (09.02.2016. godine) Službu za poslove sa i sastala se sa direktorom Slobodanom Ujićem i njegovim najbližim saradnicima.

Na današnjem sastanku je razgovarano o aktuelnoj migrantskoj krizi, prioritetima rada i dodatnom jačanju kapaciteta Službe.

Direktor Ujić je upoznao članove komisije o dešavanjima u vezi sa migrantskom krizom i istakao da Služba prikuplja obavještajne podatke o mogućnosti promjene ruta kretanja i usmjeravanja migranata ka jugu preko BiH.

Dalje članovi zajedničke komisije su upoznati sa prioritetima rada Službe u narednom periodu te je Ujić istakao da je cilj Službe u narednom periodu povećanje operativnosti rada i jačanje informatičkih kapaciteta i informacionih sistema u vidu implementacije projekta Biometrija koji podrazumjeva uzimanje biometrijskih podataka strancima u cilju jačanja kontrole kretanja i boravka stranaca.

S tim u vezi planirana je izrada novog zakona o Službi, odnosno Zakona o državnoj imigracionoj agenciji – DIA, čime bi se omogućila veća operativnost Službe i omogućilo da ovaj organ na najbolji način odgovori aktuelnim migrantskim izazovima u narednom periodu.

Direktor Ujić se na kraju zahvalio delegaciji Zajedničke komisije za ljudska prava na posjeti i podršci u radu i razvoju Službe i izrazio uvjerenje da je današnji sastanak doprinio boljem razumjevanju problematike po pitanju migracija u BiH.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.

Delegacija Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine BiH, na čelu sa predsjedavajućim komisije Borislavom Bojićem, posjetila je danas (09.02.2016. godine) Službu za poslove sa i sastala se sa direktorom Slobodanom Ujićem i njegovim najbližim saradnicima.

Na današnjem sastanku je razgovarano o aktuelnoj migrantskoj krizi, prioritetima rada i dodatnom jačanju kapaciteta Službe.

Direktor Ujić je upoznao članove komisije o dešavanjima u vezi sa migrantskom krizom i istakao da Služba prikuplja obavještajne podatke o mogućnosti promjene ruta kretanja i usmjeravanja migranata ka jugu preko BiH.

Dalje članovi zajedničke komisije su upoznati sa prioritetima rada Službe u narednom periodu te je Ujić istakao da je cilj Službe u narednom periodu povećanje operativnosti rada i jačanje informatičkih kapaciteta i informacionih sistema u vidu implementacije projekta Biometrija koji podrazumjeva uzimanje biometrijskih podataka strancima u cilju jačanja kontrole kretanja i boravka stranaca.

S tim u vezi planirana je izrada novog zakona o Službi, odnosno Zakona o državnoj imigracionoj agenciji – DIA, čime bi se omogućila veća operativnost Službe i omogućilo da ovaj organ na najbolji način odgovori aktuelnim migrantskim izazovima u narednom periodu.

Direktor Ujić se na kraju zahvalio delegaciji Zajedničke komisije za ljudska prava na posjeti i podršci u radu i razvoju Službe i izrazio uvjerenje da je današnji sastanak doprinio boljem razumjevanju problematike po pitanju migracija u BiH.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.

Delegacija Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine BiH, na čelu sa predsjedavajućim komisije Borislavom Bojićem, posjetila je danas (09.02.2016. godine) Službu za poslove sa i sastala se sa direktorom Slobodanom Ujićem i njegovim najbližim saradnicima.

Na današnjem sastanku je razgovarano o aktuelnoj migrantskoj krizi, prioritetima rada i dodatnom jačanju kapaciteta Službe.

Direktor Ujić je upoznao članove komisije o dešavanjima u vezi sa migrantskom krizom i istakao da Služba prikuplja obavještajne podatke o mogućnosti promjene ruta kretanja i usmjeravanja migranata ka jugu preko BiH.

Dalje članovi zajedničke komisije su upoznati sa prioritetima rada Službe u narednom periodu te je Ujić istakao da je cilj Službe u narednom periodu povećanje operativnosti rada i jačanje informatičkih kapaciteta i informacionih sistema u vidu implementacije projekta Biometrija koji podrazumjeva uzimanje biometrijskih podataka strancima u cilju jačanja kontrole kretanja i boravka stranaca.

S tim u vezi planirana je izrada novog zakona o Službi, odnosno Zakona o državnoj imigracionoj agenciji – DIA, čime bi se omogućila veća operativnost Službe i omogućilo da ovaj organ na najbolji način odgovori aktuelnim migrantskim izazovima u narednom periodu.

Direktor Ujić se na kraju zahvalio delegaciji Zajedničke komisije za ljudska prava na posjeti i podršci u radu i razvoju Službe i izrazio uvjerenje da je današnji sastanak doprinio boljem razumjevanju problematike po pitanju migracija u BiH.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.

Делегација Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику Парламентарне скупштине БиХ, на челу са предсједавајућим комисије Бориславом Бојићем, посјетила је данас (09.02.2016. године) Службу за послове са и састала се са директором Слободаном Ујићем и његовим најближим сарадницима.

На данашњем састанку је разговарано о актуелној мигрантској кризи, приоритетима рада и додатном јачању капацитета Службе.

Директор Ујић је упознао чланове комисије о дешавањима у вези са мигрантском кризом и истакао да Служба прикупља обавјештајне податке о могућности промјене рута кретања и усмјеравања миграната ка југу преко БиХ.

Даље чланови заједничке комисије су упознати са приоритетима рада Службе у наредном периоду те је Ујић истакао да је циљ Службе у наредном периоду повећање оперативности рада и јачање информатичких капацитета и информационих система у виду имплементације пројекта Биометрија који подразумјева узимање биометријских података странцима у циљу јачања контроле кретања и боравка странаца.

С тим у вези планирана је израда новог закона о Служби, односно Закона о државној имиграционој агенцији – ДИА, чиме би се омогућила већа оперативност Службе и омогућило да овај орган на најбољи начин одговори актуелним мигрантским изазовима у наредном периоду.

Директор Ујић се на крају захвалио делегацији Заједничке комисије за људска права на посјети и подршци у раду и развоју Службе и изразио увјерење да је данашњи састанак допринио бољем разумјевању проблематике по питању миграција у БиХ.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.