Pet Pakistanaca i jedan Tunižanin vraćeni u zemlje porijekla

U saradnji Službe za poslove sa strancima i Međunarodne organizacije za migracije, kroz Program potpomognutog dobrovoljnog povratka, sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljeno je 6 lica u njihove zemlje porijekla. Riječ je o pet lica državljana Pakistana i jedno lice državljanin Tunisa. Služba za poslove sa strancima je predmetnim licima izrekla mjeru protjerivanja zbog ilegalnog boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska i boravka u periodu od jedne godine.

Služba za poslove sa strancima provodi pojačane aktivnosti kontrole i kretanja stranaca na području Sarajeva, Bihaća i Kalesije te je pronađeno 16 lica za koje je utvrđeno da ilegalno borave na teritoriji Bosne i Hercegovine. U provedenom postupku, Služba za poslove sa strancima je ilegalnim migrantima izrekla mjeru protjerivanja i odredila mjeru stavljanja pod nadzor u Imigracioni centar. Radi se o pet državljana Turske, sedam državljana Bangladeša, dva državljana Pakistana i dva državljana Avganistana. U narednom periodu navedena lica biće udaljenja sa teritorije Bosne i Hercegovine.

Predmetom rada Službe za poslove sa strancima u proteklih sedam dana bilo je ukupno 703 migranta. Ukupno u privremenim prihvatnim centrima je smješteno 5.921 migrant.

Služba za poslove sa strancima će u skladu sa svojim nadležnostima i kapacitetima, i dalje kontinuirano nastaviti sa pojačanim operativnim aktivnostima kao odgovor na povećan priliv migranata u Bosni i Hercegovini.

Comments are closed.