Pojačane aktivnosti Službe za poslove sa strancima

Služba za poslove sa strancima provodi pojačane aktivnosti kontrole i kretanja stranaca u cilju sprečavanja ilegalnih migracija. Pojačane aktivnosti dovele su do toga da je u protekloj sedmici otkriveno lice koje predstavlja prijetnju a koje je locirano od strane službenika Službe za poslove sa strancima.  Radi se o državljaninu Crne Gore, inicijala R.V. kojem je od strane Službe za poslove sa strancima izrečena mjeru protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka ne teritoriji BiH u periodu od tri godine, zbog toga što lice predstavlja prijetnju javnom redu i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Državljaninu Crne Gore određena je mjera i stavljanja pod nadzor smještajem u Imigracioni centar, te je lice udaljeno sa teritorije Bosne i Hercegovine.

Na području Tuzlanskog Kantona, Služba za poslove sa strancima je uz asistenciju PU Kalesije radila na pronalsku ilegalnih migranata i identifikovanju sigurnosno interesenatnih lica u cilju suzbijanja krijumčarenja ilegalnih migranata. Navedene aktivnosti rezultirale su izricanjem mjera protjerivanja za 46 migranta, od kojih za sedam lica zbog toga što su zatečeni u ilegalnom prelasku granice a ostalim iz razloga što su ilegalno boravili na teritoriji Bosne i Hercegovine. Jednom broju  migranata određene su mjere stavljanja pod nadzor u Imigraconi centar, dok je ostalim određena blaža mjera stavljanja pod nadzor ograničenjem kretanja na određeno mjesto. Važno je naglasiti da od ukupno 46 migranta kojima su izrečene mjere protjerivanja,  samo četiri lica posjeduju dokaz o identitetu, radi se o državljanima Turske, dok su ostala lica bez identifikacionih dokumenta, te po njihovim vlastitim izjavama radi se o državljanima Pakistana, Bangaldeša i Afganistana.

Za lica koja ne posjeduju dokaz o identitetu, Služba za poslove sa strancima je pokrenula postupak utvrđivanja identiteta preko nadležnih tijela u cilju udaljenja predmetnih lica sa teritorije Bosne i Hercegovine.

Predmetom rada Službe za poslove sa strancima od početka godine do danas ukupno je bilo 10.277 lica, te su izrečene 674 mjere protjerivanja. Samo u protekloj sedmici, predmetom rada bilo je 586 lica.  

U postupku registracije migranata, Služba za poslove sa strancima uzima biometrijske podatke, te prikuplja druge relevantne dokaze nastojeći utvrditi identitet migranata, te navedene podatke razmjenjuje sa partenrskim sigurnosnim agencijama u cilju zaštite sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Služba će i u narednom periodu  kontinuirano preduzimati sve neophodne operativne aktivnosti prema svim stranim državljanima koji na bilo koji način mogu predstavljati prijetnju sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine.

Comments are closed.