Posjeta ambasadora Francuske SlužbiPosjeta ambasadora Francuske Službi

Ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini Guillaume Rousson posjetio je Službu za poslove sa strancima i tom prilikom sa direktorom Službe razgovarao je o radu Službe, aktuelnoj sigurnosnoj situaciji, nastavku saradnje između ove dvije institucije, a posebno su se osvrnuli na problem povećanog broja ilegalnih migranata u BiH.

Direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić upoznao je ambasadora Francuske sa  trenutnom situacijom višestrukog povećanja ilegalnih migranata u BiH,  jer se broj migranata u prethodnoj godini drastično povećao, a taj trend se nastavio se i u 2018. godini.  On je naglasio da je Služba od  početka januara do danas procesuirala 940 lica koja su ilegalno ušla u BiH, kao i da je uglavnom riječ o  migrantima koji nastoje  iskoristiti BiH kao tranzitno područje za prelazak u zemlje  Evropske unije. Dodao je i da su smještajni kapaciteti zbog ogromnog priliva migranata na gornjoj granici popunjenosti.

Ambasador Francuske u BiH Guillaume Rousson zahvalio se direktoru na gostoprimstvu i  izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom između Ambasade Republike Francuske u BiH i Službe za poslove sa strancima. Posebno je istakao da je Ambasada Francuske u BiH, u skladu  sa svojim nadležnostima  spremna pružiti podršku Službi kako bi zajedno sa drugim instutucijama koje se bave pitanjem migracija uspješno kontrolisala trend dodatnog povećanja ilegalnih ulazaka i spriječila pojavu migrantske krize u BiH.

Ovo je prva posjeta ambasadora Francuske Službi za poslove sa strancima od juna prošle godine kada je preuzeo mandat ambasadora Republike Francuske u Bosni i Hercegovini.

Comments are closed.

Ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini Guillaume Rousson posjetio je Službu za poslove sa strancima i tom prilikom sa direktorom Službe razgovarao je o radu Službe, aktuelnoj sigurnosnoj situaciji, nastavku saradnje između ove dvije institucije, a posebno su se osvrnuli na problem povećanog broja ilegalnih migranata u BiH.

Direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić upoznao je ambasadora Francuske sa  trenutnom situacijom višestrukog povećanja ilegalnih migranata u BiH,  jer se broj migranata u prethodnoj godini drastično povećao, a taj trend se nastavio se i u 2018. godini.  On je naglasio da je Služba od  početka januara do danas procesuirala 940 lica koja su ilegalno ušla u BiH, kao i da je uglavnom riječ o  migrantima koji nastoje  iskoristiti BiH kao tranzitno područje za prelazak u zemlje  Evropske unije. Dodao je i da su smještajni kapaciteti zbog ogromnog priliva migranata na gornjoj granici popunjenosti.

Ambasador Francuske u BiH Guillaume Rousson zahvalio se direktoru na gostoprimstvu i  izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom između Ambasade Republike Francuske u BiH i Službe za poslove sa strancima. Posebno je istakao da je Ambasada Francuske u BiH, u skladu  sa svojim nadležnostima  spremna pružiti podršku Službi kako bi zajedno sa drugim instutucijama koje se bave pitanjem migracija uspješno kontrolisala trend dodatnog povećanja ilegalnih ulazaka i spriječila pojavu migrantske krize u BiH.

Ovo je prva posjeta ambasadora Francuske Službi za poslove sa strancima od juna prošle godine kada je preuzeo mandat ambasadora Republike Francuske u Bosni i Hercegovini.

Comments are closed.