Posjeta ambasadorice Republike Bugarske Službi za poslove sa strancima

Ambasadorica Republike Bugarske, Avgustina Cvetkova-Karabaševa sa najbližim saradnicima, je dana 18.08.2020. godine, posjetila Službu za poslove sa strancima. Tom prilikom direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić upoznao je ambasadoricu Republike Bugarske o radu Službe u uslovima povećanog priliva migranata u BiH.

Direktor Službe je istakao da je predmetom rada Službe za poslove sa strancima od početka godine do danas registrovala  bilo 10.181 migrant. U privremenim prihvatnim centrima u BiH je trenutno smješteno više od 5.600 migranta. Nakon popuštanja mjera uvedenih usljed situacije izazvane COVID-19, značajno je povećan dnevni priliv migranata u BiH i taj trend se očekuje i u narednom periodu.

Također, direktor Službe za poslove sa strancima, Slobodan Ujić, naglasio je da je jedan od izazova s kojima se suočava Služba i dalje nedostatak ljudskih i tehničkih kapaciteta.

Direktor Službe se ovom prilikom zahvalio ambasadorici na pruženoj podršci. Naime, Ambasada Republike Bugarske donirala je 75.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju Imigracionog centra Službe za poslove sa strancima što će u znatnoj mjeri poboljšati uslove u kojima borave migranti kojima je izrečena mjera stavljanja pod nadzor i da se realizacija projekta uspješno privodi kraju.

Na kraju, direktor Ujić je istakao dobru saradnju sa Ambasadom Bugarske, te izrazio uvjerenje da će se uspješna saradnja i dalje nastaviti.

Comments are closed.