Posjeta delegacije Narodne Republike Bangladeša

Zamjenik direktora Službe za poslove sa strancima Mirsad Buzar sa saradnicima primio je danas u radnu posjetu delegaciju Narodne Republike Bangladeša, koju je predvodio generalni direktor Odjela za istočnu Evropu Ministarstva vanjskih poslova Bangladeša Sikder Bodiruzzaman, a koju čine i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i ambasade Bangladeša iz Haga. 

Tokom ove posjete, razgovarano je o aktuelnim trendovima neregularnih migracija u regionu, te trenutnim migracijskim izazovima s kojima se Bosna i Hercegovina suočava.

Zamjenik Buzar istakao je problem značajnog povećanja broja neregularnih dolazaka na zapadnobalkanskoj ruti tokom 2022. godine kao jednoj od najkritičnijih kada je u pitanju priliv migranata. On je podsjetio da je upravo proces povratka i readmisije važan dio sveobuhvatne i efikasne migracione politike Evropske unije, čiju je važnost prepoznala i Bosna i Hercegovina. Poseban akcenat tokom sastanka stavljen je na saradnju u postupcima utvrđivanja identiteta migranata iz Bangladeša i njihovog povratka u matičnu zemlju. Delegacija Bangladeša iskazala je punu spremnost za saradnju u ovim postupcima, te je zaključeno da će u narednom periodu obje strane posvetiti pažnju unapređenju saradnje.

Tokom posjete našoj zemlji delegacija Bangladeša je utvrdila identitet grupi državljana Bangladeša koji nezakonito borave u Bosni i Hercegovini, i istim izdala putne listove, te će Služba za poslove sa strancima pokrenuti postupak njihovog udaljenja u matičnu zemlju.

Comments are closed.