Posjeta komandata EUFOR-a Službi za poslove sa strancimaPosjeta komandata EUFOR-a Službi za poslove sa strancima

Komandant mirovnih snaga EUFOR-a u BiH generalmajor Anton Valdner posjetio je danas sjedište Službe za poslove sa strancima i tom prilikom održao sastanak s rukovodstvom Službe o aktuelnom stanju i pitanjima koja su u njenoj nadležnosti, s posebnim naglaskom na probleme povećanog broja ilegalnih migranata u BiH.

Direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić upoznao je komandanta EUFOR-a sa radom Službe,  nadležnostima, organizacijskom strukturom  i  ulogom koju ona  ima u sigurnosnom sistemu BiH, kao i sa trenutnom situacijom višestrukog povećanja ilegalnih migranata u BiH, jer se broj migranata u prethodnoj godini drastično povećao, a taj trend se nastavio se i u 2018. godini.

General-major Anton Valdner naglasio je da EUFOR prepoznaje ključnu ulogu Službe za poslove sa strancima u obezbjeđenju  sigurnog okruženja  u BiH.

„Ja, kao komandant EUFORA, ubijeđen sam da će naša saradnja biti uspješna i  ističem da je EUFOR spreman da podrži Službu za poslove sa strancima u skladu sa našim mandatom kako bi pomogli institucijama BiH u održavanju sigurnog okruženja u BiH“, izjavio je Valdner. On je naglasio i da će se potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, uspostaviti još bolja saradnja između Službe i EUFOR-a, s obzirom da se obje organizacije bave pitanjem sigurnosti.

Direktor se zahvalio komandantu na posjeti i pruženoj podršci i naglasio da i pored otežanih okolnosti, zajedničkim djelovanjem i svakodnevnom saradnjom nadležnih institucija, Služba uspješno kontroliše trend dodatnog povećanja ilegalnih ulazaka i sprječava pojava migrantske krize u BiH.

Comments are closed.

Komandant mirovnih snaga EUFOR-a u BiH generalmajor Anton Valdner posjetio je danas sjedište Službe za poslove sa strancima i tom prilikom održao sastanak s rukovodstvom Službe o aktuelnom stanju i pitanjima koja su u njenoj nadležnosti, s posebnim naglaskom na probleme povećanog broja ilegalnih migranata u BiH.

Direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić upoznao je komandanta EUFOR-a sa radom Službe,  nadležnostima, organizacijskom strukturom  i  ulogom koju ona  ima u sigurnosnom sistemu BiH, kao i sa trenutnom situacijom višestrukog povećanja ilegalnih migranata u BiH, jer se broj migranata u prethodnoj godini drastično povećao, a taj trend se nastavio se i u 2018. godini.

General-major Anton Valdner naglasio je da EUFOR prepoznaje ključnu ulogu Službe za poslove sa strancima u obezbjeđenju  sigurnog okruženja  u BiH.

„Ja, kao komandant EUFORA, ubijeđen sam da će naša saradnja biti uspješna i  ističem da je EUFOR spreman da podrži Službu za poslove sa strancima u skladu sa našim mandatom kako bi pomogli institucijama BiH u održavanju sigurnog okruženja u BiH“, izjavio je Valdner. On je naglasio i da će se potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, uspostaviti još bolja saradnja između Službe i EUFOR-a, s obzirom da se obje organizacije bave pitanjem sigurnosti.

Direktor se zahvalio komandantu na posjeti i pruženoj podršci i naglasio da i pored otežanih okolnosti, zajedničkim djelovanjem i svakodnevnom saradnjom nadležnih institucija, Služba uspješno kontroliše trend dodatnog povećanja ilegalnih ulazaka i sprječava pojava migrantske krize u BiH.

Comments are closed.