Posjeta šefa misije IOM-a Službi za poslove sa strancima

Peter Van der Auweraert, šef Međunarodne organizacije za migracije u BiH i subregionalni koordinator IOM-a za Zapadni Balkan, posjetio je danas Službu za poslove sa strancima.

Direktor Službe za poslove sa strancima i šef Misije IOM razgovarali su o aktuelnoj situaciji po pitanju migracija u Bosni i Hercegovini, kao i o nastavku saradnje u cilju rješavanja pitanja povećanog priliva migranta. Tom prilikom istaknuto je da je najsloženija situacija na području Kantona Sarajevo i Unsko-sanskog Kantona.

Analizirano je po pitanju povećanog prisustva migranata u Kantonu Sarajevo i Unsko-sanskom Kantonu, te u tom kontekstu Peter Van der Auweraert, je istakao da je potrebno obezbjediti uslove da se migranti sklone s ulica u privremene prihvatne centre jer će se situacija dodatno usložnjavati u narednom periodu.

Istaknuta je značajna podrška koju Služba za poslove sa strancima ima od strane IOM-a, odnosno od strane Europske Unije putem IPA fondova u pogledu rješavanja migrantske krize koja se distrubuira posredstvom IOM-a.

Direktor se zahvalio gospodinu Peter Van der Auweraert, šefu Misije IOM-a u BiH, na posjeti i naglasio je potrebu dodatnog jačanja kapaciteta nadležnih institucija i agencija BiH koje se suočavaju sa izazovom povećanog priliva migranata, kako bi zajedničkim djelovanjem i svakodnevnom saradnjom uspješno nosili sa izazovima povećanog priliva migranata u BiH.

Comments are closed.