Posjeta zajedničke komisije za ljudska pravaPosjeta zajedničke komisije za ljudska prava

Članovi Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH na čelu sa predsjedavajućim Borislavom Bojićem i predstavnicima UNHCR-a posjetili su danas sjedište Službe za poslove sa strancima i tom prilikom su sa rukovodstvom Službe razgovarali o aktuelnom stanju u oblasti migracija s naglaskom probleme povećanog broja ilegalnih migranata i tražitelja azila u BiH.

Direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić upoznao je prisutne sa trenutnom situacijom po pitanju višestrukog povećanja ilegalnih migranata u BiH i izrazio zabrinutost jer se broj migranata svakim danom drastično povećava, te je istakao da je potrebno osnažiti kapacitete Službe kako bi se uspješno nosila sa dolaskom novog talasa migranata. On je posebno naglasio da Služba prilikom procesuiranja migranata vodi računa o poštovanju ljudskih prava.

Predsjedavajući Zajedničke komsije za ljudska prava Borislav Bojić izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim rezultatima rada Službe za poslove Posjeta zajedničke komisijesa strancima, kao i spremnost da, u skladu sa nadležnostima Komisije, pruže dodatnu podršku na unapređenju rada Službe.

Predstavnici UNHCR-a naglasili su da prepoznaju važnost uloge Službe za poslove sa strancima u postupku izražavanja namjere za azil u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici Komisije za ljudska prava i UNHCR-a posjetili su i Imigracioni centar i upoznali se sa radom centra i njegovim smještajnim kapacitetima koji su zbog velikog priliva imigranta u Bosnu u Hercegovinu na gornjoj granici popunjenosti.

Comments are closed.

Članovi Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH na čelu sa predsjedavajućim Borislavom Bojićem i predstavnicima UNHCR-a posjetili su danas sjedište Službe za poslove sa strancima i tom prilikom su sa rukovodstvom Službe razgovarali o aktuelnom stanju u oblasti migracija s naglaskom probleme povećanog broja ilegalnih migranata i tražitelja azila u BiH.

Direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić upoznao je prisutne sa trenutnom situacijom po pitanju višestrukog povećanja ilegalnih migranata u BiH i izrazio zabrinutost jer se broj migranata svakim danom drastično povećava, te je istakao da je potrebno osnažiti kapacitete Službe kako bi se uspješno nosila sa dolaskom novog talasa migranata. On je posebno naglasio da Služba prilikom procesuiranja migranata vodi računa o poštovanju ljudskih prava.

Predsjedavajući Zajedničke komsije za ljudska prava Borislav Bojić izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim rezultatima rada Službe za poslove Posjeta zajedničke komisijesa strancima, kao i spremnost da, u skladu sa nadležnostima Komisije, pruže dodatnu podršku na unapređenju rada Službe. Predstavnici UNHCR-a naglasili su da prepoznaju važnost uloge Službe za poslove sa strancima u postupku izražavanja namjere za azil u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici Komisije za ljudska prava i UNHCR-a posjetili su i Imigracioni centar i upoznali se sa radom centra i njegovim smještajnim kapacitetima koji su zbog velikog priliva imigranta u Bosnu u Hercegovinu na gornjoj granici popunjenosti.

Comments are closed.