Pušten u rad sistem eStranac.ba

U prostorijama Službe za poslove sa strancima danas je pušten u rad Sistem za online registraciju boravka stranaca u Bosni i Hercegovini "e-Stranac". Ovaj sistem namjenjen je za korištenje svim pravnim i fizičkim osobama u Bosni i Hercegovini koje pružaju usluge smještaja strancima koji borave u BiH.

Svoju zakonsku obavezu, zahvaljujući novoupostavljenom online sistemu, sva pravna i fizička lica sada mogu uraditi na veoma jednostavan, brz i efikasan način. Korištenje ovog sistema osigurava značajnu uštedu sredstava i vremena za obveznike prijave.

Sistem za online prijavu boravka stranaca razvijen je u sklopu projekta „Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH”, koji je finansiran sredstvima Vlade Švicarske Konfederacije, a realiziran u saradnji Ministarstva sigurnosti BiH, Službe za poslove za strancima BiH, te Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) iz Sarajeva.

Sistem za online prijavu boravka stranaca značajno će unaprijediti kapacitete Službe za poslove sa strancima BiH, koja je nadležna za provođenje Zakona o strancima BiH, u domenu kontrole prijave boravišta stranaca. Kako bi se korisnici sistema upoznali sa njegovim mogućnostima i prednostima u naredna tri mjeseca biće organizirana posebna javna kampanja upoznavanja opšte javnosti te korisnika sistema.

U toku prošle godine u BiH registrovan boravak 695.000 stranaca, te se taj broj povećava iz godine u godinu. Ovaj sistem unaprijedit će sigurnosni aspekt prijave boravka stranaca, ali i poslužiti za daljnji razvoj turističkog sektora, te rast naplate javnih prihoda.

Sistemu za online registraciju boravka stranaca u Bosni i Hercegovini pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja strancima, uz prethodnu registraciju, mogu pristupiti putem domene www.estranac.ba.

Služba podsjeća sva pravna i fizička lica koja pružaju ovakve vrste usluga da su prema odredbama Zakona o strancima BiH dužna izvršiti prijavu boravka stranaca Službi za poslove sa strancima. Za pružaoce usluga smještaja koji ne provode ove obaveze propisane su i odgovarajuće sankcije.

Comments are closed.