SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U periodu od 16.05.2022. godine do 20.05.2022. godine inspektori za strance Službe za poslove sa strancima vršili su kontrolu u improvizovanim, devastiranim i napuštenim stambenim objektima na području grada Bihaća, lokacije Zlopoljac, Žegarsko polje kao i uže područje grada u kojem boravi manji broj migranata.

Tom prilikom je zatečeno ukupuno 18 državljana Afganistana i Indije.

Navedena lica su prevežena u PPC Lipa i od istih su uzeti biometrijski podaci, pružena medicinska pomoć, smještaj, hrana i ostali neprehrambeni proizvodi.

Comments are closed.