SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Obavještavamo vas da su inspektori za strance Službe za poslove sa strancima u periodu od 23.05.2022.godine do 27.05.2022.godine svakodnevno vršili  kontrolu u improvizovanim, devastiranim i napuštenim stambenim objektima na području grada Bihaća, naselja Pokoj i Zlopoljac kao i u užem dijelu grada u kojima boravi manji broj migranata. Tom prilikom je zatečeno ukupno 23 državljana Pakistana, Avganistana, Nepala i Turske. Navedena lica su prevežena u Privremeni prihvatni centar Lipa i od istih su uzeti biometrijski podaci i pružena im je medicinska pomoć, hrana i smještaj.

Takođe u navedenom periodu je izvršena i kontrola u 3 objekta čiji su vlasnici fizička lica koja su pružali smještaj migrantima i tom prilikom je zatečeno 10 državljana Avganistana koji su izmješteni u PPC Lipa, a vlasnicima objekata su shodno članu 103. Zakona o strancima izdati prekršajni nalozi zbog neprijavljivanja stranaca.

Comments are closed.