SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U jutarnjim satima, Služba za poslove sa strancima je preduzela operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka migranata na području Velike Kladuše u cilju njihovog izmještanja iz napuštenih objekata u privremeni prihvatni centar Lipa. 

Inspektori Službe za poslove sa strancima na navedenoj lokaciji, zatekli su ukupno 80 lica u 7 improvizovanih i napuštenih objekata. Radi se o državljanima Avganistana, Pakistana, Bangladeša, Kameruna, Nepala i Irana. Od ukupnog broja pronađenih lica, nalazi se i jedna četveročlana porodica.

Služba za poslove sa strancima je navedene migrante izmjestila u PPC Lipa gdje im je pružena medicinska pomoć, izvršena identifikacija i registracija istih, te obezbjeđeni: smještaj, hrana i ostali neprehrambeni proizvodi. Porodica je smještena u PPC Borići gdje im je takođe ukazana sva potrebna pomoć.

Provedena aktivnost je nastavak kontinuiranih operativnih aktivnosti Službe za poslove sa strancima na izmještanju migranata iz improvizovanih smještajnih kapaciteta u privremene prihvatne centre u cilju što boljeg upravljanja migracijskim procesima.

Comments are closed.