SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Dana 13.04.2023. godine, Služba za poslove sa strancima izvršila je postupak prisilnog udaljenja pet lica, građana Kosova. Riječ je o četiri stranca koja su prihvaćena u readmisijskom postupku sa Republikom Hrvatskom, dok je jedno lice zatečeno prilikom ilegalnog ulaska na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Predmetna lica su prije udaljenja bila smještena pod nadzor u Imigracioni centar Službe, a prisilno udaljenje realizovano je u pratnji službenika obezbjeđenja i pratnje Službe za poslove sa strancima.

Proces povratka i readmisije je važan elemenat sveobuhvatne imigracione politike, te će Služba za poslove sa strancima nastaviti aktivnosti prisilnog udaljenja iregularnih migranata i u narednom periodu.

Comments are closed.