SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Dana 04.05.2023. godine komercijalnim letom sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo u skladu sa EU standardima i procedurama, Služba za poslove sa strancima, uspješno je realizovala postupak prisilnog udaljenja ilegalnog migranta u zemlju porijekla.

Napominjemo, Bosna i Hercegovina je prva država u regionu koja je započela deportaciju državljana visokorizičnih zemalja, koji nezakonito borave u našoj zemlji.

U poslednjem periodu, Služba za poslove sa strancima udaljila je veću grupu ilegalnih migranata u zemlje visokog migracijskog rizika.

Služba za poslove sa strancima će se i u narednom periodu suprotstavljati svim oblicima ilegalnih migracija, odnosno ilegalnim migrantima koji ilegalno prelaze granicu Bosne i Hercegovine i koji ilegalno borave u našoj državi, te će svoje djelovanje usmjeriti na procese povratka i readmisije kao važnog aspekta sveobuhvatne imigracione politike.

Comments are closed.